Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Apostolic visits

 

Reforma, która uzdrawia

Najbardziej autentyczne znaczenie wizyty Papieża Franciszka w Asyżu obrazują dwa momenty o wielkiej wartości symbolicznej: poranne spotkanie z niepełnosprawnymi i chorymi dziećmi w Instytucie Serafickim ...

Aby dawać świadectwo życiem

„W imię św. Franciszka mówię wam: nie posiadam złota, ani srebra aby wam dać srebra, lecz coś o wiele cenniejszego, Ewangelię Jezusa. Idźcie odważnie!... Bądźcie ...

Aby Kościół był wolny od ducha światowości

Wizyta Papieża Franciszka w Asyżu w piątek 4 października, w święto liturgiczne świętego patrona Włoch, jest podróżą o wielkiej wymowie symbolicznej. Poczynając od wzruszającego spotkania ...

W dniu płaczu

We wspomnienie świętego, którego imię po raz pierwszy przyjął Biskup Rzymu, Asyż przywitał Papieża Franciszka. Z miłością, o której wyraźnie świadczyła pełna wzruszenia obecność bardzo ...

Zawsze z Nim

Druga wizyta we Włoszech ich prymasa, Biskupa Rzymu, wziętego „z końca świata”, który wybrał imię świętego z Asyżu, była odwiedzinami innej wyspy, po Lampedusie. Tamta ...

Godność, nadzieja, odwaga

Niewiele ponad dziesięć godzin, do końca wypełnionych spotkaniami, trwała wizyta Papieża Franciszka w Cagliari, gdzie w niedzielę 22 września został on przyjęty serdecznie i z ...

Słowa dające nadzieję

Od chwili wyboru Papieża Franciszka wiele osób na Sardynii wskazywało na związek Bonarii z Buenos Aires i nalegało, aby nowy Papież przyjął zaproszenie i przybył ...

Świat widziany z Aparecidy

Z upływem dni można z większym spokojem rozmyślać o podróży Papieża Franciszka do Brazylii i odczytywać jej liczne znaczenia. Uderza przede wszystkim podobieństwo do pontyfikatu ...

Dobro, które nie przemija

Światowe dni Młodzieży «nie są 'sztucznymi ogniami'» czy «oderwanymi chwilami entuzjazmu», lecz etapami długiej wędrówki, w którą wyruszają młodzi ludzie, niosąc ze sobą drogami świata ...

Nowy początek dla Kościoła w Brazylii

„Poprzez gesty i słowa Papież ukazuje, że preferencyjna opcja na rzecz ubogich ma podstawowe znaczenie w posłudze piotrowej”. Brazylijski kardynał Cláudio Hummes, dokonując podsumowania papieskiej ...

Podróż programowa

Dopiero co zakończona podróż do Brazylii Papieża Franciszka, której celem był udział w Światowym Dniu Młodzieży w Rio de Janeiro, była podróżą programową. Nie zaplanował ...

Służyć bez lęku

„Lubię być biskupem. W Buenos Aires czułem się szczęśliwy, byłem szczęśliwy i Pan mnie wspierał”. I „cieszę się również, że pełnię posługę Papieża. Kiedy Pan ...

Do ojczystej ziemi Jana Pawła II

Po niezwykłym doświadczeniu brazylijskim Kraków będzie miejscem ŚDM w 2016 r. i podejmie trzyletni program przygotowań. Będzie to zatem powrót do początków i wspomnienie Jana ...

Pod znakiem miłosierdzia

Biskup Rzymu podkreślał to wielokrotnie, mówiąc o Maryi, która wyrusza w drogę, aby odwiedzić swoją krewną, Elżbietę: Dziewica idzie z pośpiechem, ale nie spieszy się. ...

Podróż przez nowe rodzaje ubóstwa

Droga Krzyżowa na plaży w Copacabana, w której w piątek późnym popołudniem uczestniczył Papież Franciszek wraz z rzeszą dziewcząt i chłopców była podróżą przez różne ...

Chrystus niesie krzyże człwieka

Chrystus „ze swym krzyżem przemierza nasze drogi i bierze na siebie nasze lęki, nasze problemy, nasze cierpienia, nawet te najgłębsze”, powiedział Papież w piątek 26 ...

Z ubogimi i z młodzieżą

Spotykaniem z trzydzistoma tysiącami młodych ludzi przybyłych z Argentyny, czego nie przewidywał wcześniejszy program, i świętem przyjęcia w Copacabana, gorącym pomimo zimna, Papież Franciszek nadał ...

W domu Manoela José i Marii Luisy

Aby zaapelować do ziemskich mocarzy o solidarność i sprawiedliwość społeczną wybrał jeden z najbardziej zapomnianych zakątków świata, jedną z owych peryferii, na które zwraca uwagę ...

Głód chleba, sprawiedliwości i godności

Dwa wzruszające obrazy, niezliczone gesty, tak wiele konkretnych wskazań, aby przywrócić światu utraconą nadzieję. Czwartek 25 lipca był intensywnym dniem dla Papieża Franciszka, który spędził ...

Uczmy się brać w ramiona tych, którzy cierpią

Od Dobrego Samarytanina, który „objął ramionami” człowieka pobitego na drodze do Jerycha, po św. Franciszka, który wziął w ramiona trędowatego. Od wzięcia w ramiona przez ...

Święto młodej wiary

Ceremonia inaugurująca 28. Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro we wtorek wieczorem 23 lipca odbyła się w stylu iście brazylijskim. Ujawniły się wszystkie typowe ...

W umiłowanej Ameryce Łacińskiej

Tydzień na odwiedziny młodzieży w jej kontekście społecznym podczas Światowego Dnia, który rozpoczyna się w Rio de Janeiro. W taki sposób Papież Franciszek określił swoją ...

„Torcida” Papieża Franciszka

Z rozwartymi ramionami, aby przygarnąć do siebie „cały naród brazylijski z jego złożonym bogactwem ludzkim, kulturowym i religijnym”, Papież Franciszek, który przybył do Rio de ...

Okno, przez które wchodzi przyszłość

Gdy 22 lipca, w poniedziałek po południu, Papież Franciszek przybył do Rio de Janeiro i zapukał „delikatnie” do „bramy serca” Brazylii, prosząc o pozwolenie, by ...

Do żywego i młodego serca Kościoła

Odświętna Brazylia przygotowuje się na przyjęcie Papieża Franciszka. Pierwsza zagraniczna podróż Papieża z Ameryki Łacińskiej ma za cel ziemię o wielkich kontrastach, a także ogromnym ...

Głos Jezusa

Bezpośrednie przygotowania do pierwszej podróży międzynarodowej Biskupa Rzymu, wziętego „niemal z końca świata”, charakteryzowały trzy proste, ale bardzo znaczące gesty. Jakby swoiste triduum, będące wprowadzeniem ...

Do Rio ze wszystkich stron świata

„Drodzy młodzi, wiem, że wielu z was jest jeszcze w podróży do Rio. Niech Pan towarzyszy wam w drodze”. W Tweecie zamieszczonym w sobotę rano, ...

Podróż w stylu Papieża Franciszka

Pielgrzymka do Aparecidy i udział w zebraniu komitetu koordynacyjnego Kongerencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM); wizyta w faveli Varginha i w szpitalu, gdzie leczone są ...

Episkopat Ameryki Łacińskiej w Rio z okazji ŚDM

CELAM zawsze promował uczestnictwo i brał udział w ŚDM. W zeszłym roku Prezydencja Rady postanowiła, że generalne zebranie koordynacyjne, które ma zazwyczaj miejsce w Bogocie, ...

Na dramatach ludzkich nie można zbudować miasta godnego zaufania

Piękna jest zbieżność między ogłoszeniem Lumen fidei i podróżą Papieża Franciszka na Lampedusę. Czwarty rozdział encykliki mówi o wierze, która rezygnuje z bezwzględności w imię ...

Krzyż o wyblakłych barwach łodzi

„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 'Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!'. A Szymon odpowiedział: 'Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. ...

Droga, którą trzeba iść razem

Nie powinna pozostać tylko symbolem, ale stać się również znakiem wskazującym drogę, którą należy pójść. Człowieka takiego jak Claudio Baglioni, który kocha głęboko Lampedusę, jej ...

O nową historię

W wizycie papieża Franciszka na Lampedusie są elementy, które przez swoją świeżość i bezpośredniość opowiadają zarówno o znaczeniu gestu, jak i słów wypowiedzianych podczas Mszy ...

Podróż, która porusza sumienia

Już od momentu jej niespodziewanej zapowiedzi, znaczenie podróży Papieża Franciszka na Lampedusę było ogromne: nie są pustymi słowami rzeczy, które powtarza od chwili wyboru przez ...

Kto na świecie dziś płakał?

Oswojenie się z cierpieniem drugiego człowieka jest tym, co umacnia globalizację zobojętnienia i zwiększa szeregi «odpowiedzialnych bez imienia i bez twarzy». Oskarżenie Papieża Franciszka brzmi ...

Peryferie uczą rzeczywistości

Lekcja katechizmu pod gołym niebem. Tak Papież i wierni z dzielnicy Prima Porta przeżyli wczoraj, w niedzielę 26 maja, doświadczenie pierwszej wizyty nowego Biskupa Rzymu ...

Biskup w parafii

Również dla Papieża Franciszka jego pierwsza wizyta w jednej z parafii diecezji rzymskiej była niespodzianką. Nie tyle ze względu na gorące przyjęcie czy też gesty ...

Dzieci Boga, który jest blisko

Adwent jest czasem radości, ponieważ w sercach wierzących budzi się na nowo oczekiwanie na przyjście Jezusa, którego obecność wśród ludzi ukazuje Boga bliskiego, «który jest ...

Dom w Loreto

Jak pięćdziesiąt lat temu, Biskup Rzymu udał się do Loreto. Wtedy to Jan XXIII — «ów niezapomniany Papież», jak go nazwał jego następca — prosił, ...

Tam, gdzie mieszka Bóg, wszyscy jesteśmy w domu

W Loreto, idąc w ślady Jana XXIII, Benedykt XVI zawierza Najświętszej Maryi Pannie Rok Wiary i Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Dziś ...

Pociąg do Loreto

W czwartek 4 października Benedykta XVI będzie w Loreto w 50. rocznicę pielgrzymki, którą odbył pociągiem Jan XXIII tam i do Asyżu w przededniu otwarcia ...

Odważne świadectwo

«Wierzę niezłomnie, że ten dokument, przesłanie, które zawiera, bardzo pomoże Kościołowi, który jest w Iraku. Pomoże mu zrozumieć, co należy pilnie uczynić, aby umocnić chrześcijan ...

Ekumeniczny wymiar podróży Papieża do Libanu

Wielki krok w kierunku osiągnięcia jedności z prawosławnymi Kościołami chrześcijańskimi. Tak określił kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, niedawną podróż apostolską Benedykta ...

Przewodnik w wierze

Kościół nieprzypominający muzeum, ale żywy i twórczy. Takie jest oblicze wspólnoty katolickiej na Bliskim Wschodzie opisane słowami kard. Leonarda Sandriego, prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich ...

Oby ucichł zgiełk oręża, a w sercach zapanował pokój

Benedykt XVI opuszcza Liban, kierując kolejny apel o pokój na Bliskim Wschodzie. Papież na nowo potępia okrucieństwo i nienawiść, które «zalewają ulice», rodząc wszędzie strach ...

Prawdziwe oblicze Kościoła

Podróż, którą Benedykt XVI odbył do Libanu, jest z pewnością podróżą pokoju. Zauważyły to na ogół media, w pozytywnych komentarzach, które podkreślały odwagę Papieża. Wizyta ...

W społeczeństwie pluralistycznym jest możliwy pokój

Na Bliskim Wschodzie jest możliwe nowe braterstwo. Bez rezygnowania ze specyfiki i różnic kulturowych, społecznych i religijnych. Ale uznając wkład wszystkich w budowanie „pluralistycznego społeczeństwa”, ...

Ten cedr zasadzony przez Papieża

Obraz małego cedru, który Benedykt XVI zasadził w ogrodzie razem z prezydentem Michelem Suleimanem, pozostanie jednym z najjaśniejszych symboli tej odważnej podróży – w okolicznościach ...

Znak braterstwa i dialogu

Nigdy nie myślał o zrezygnowaniu z tej podróży. Benedykt XVI powtórzył to bez wahania, odpowiadając na pytania zadawane przez dziennikarzy dziś rano, w piątek 14 ...

Religie i przemoc

Pierwsze słowo papieskiej podróży do Libanu z jasnością wypowiedział Benedykt XVI i było to przesłanie zdecydowane i wyraziste. Podczas spotkania z dziennikarzami w czasie lotu ...

W Libanie jako posłaniec pokoju

Papież udaje się do Libanu jako «posłaniec pokoju», a narastające napięcia, które dziś jeszcze w dramatyczny sposób przejawiają się w całym regionie bliskowschodnim, «nie tylko ...

Jedność i świadectwo

W Libanie oczekuje się z wielkimi nadziejami na bliskie już przybycie Papieża. I oczekiwane jest przesłanie, które z sobą przyniesie, będące owocem intensywnych dni dyskusji ...

Podróż bardzo oczekiwana

Odnośnie do tej podróży nigdy nie było wahań, przede wszystkim dlatego, że Papież bardzo chciał i chce pojechać «na Bliski Wschód jako zwiastun pokoju i ...

Prawda i sprawiedliwość po arabsku

„Arabskie słowo haqq ma dwa znaczenia – oznacza prawdę i prawo, w sensie sprawiedliwości. O ile wiem, w żadnym innym języku jedno słowo nie wyraża ...

Bogactwo Soboru Watykańskiego II

Dokumenty Soboru Watykańskiego II zawierają ogromne bogactwo nauczania odnośnie do kształcenia nowych pokoleń chrześcijan. Benedykt XVI – wczoraj, w niedzielę 15 lipca we Frascati, odbywając ...

Widzę, że życie na nowo się rozpoczyna

«Można budować, można odbudować». W sercu Emilii poturbowanej przez trzęsienie ziemi w słowach Papieża realizm łączy się z nadzieją. «Jesteśmy mali, słabi – mówi – ...

W jakiej perspektywie należy odczytywać przeznaczenie człowieka

Drodzy bracia i siostry! Z wielką radością przewodniczę tej Eucharystii z okazji 25. rocznicy wizyty bł. Jana Pawła II w Gdańsku. Przed pięcioma laty byłem ...

Mediolan i radość chrześcijańska

Z pewnością jako jedna z najważniejszych podróży pontyfikatu będzie wspominana wizyta Benedykta XVI w Mediolanie, w której odwiedziny miasta świętych Ambrożego i Karola połączyły się ...

Zbawienny dysonans

„Straszny dysonans, od którego odcina się recytatyw ze słynnymi słowami 'O bracia, nie te tony! Pełną piersią w milsze uderzmy, górniejsze i bardziej radosne'”, to ...

Siła, która przemienia świat

«Nie jest łatwo żyć waszym powołaniem, zwłaszcza dzisiaj, ale miłość jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić świat». Wielkiemu zgromadzeniu rodzin, które wypełniły w niedzielę ...

W poszukiwaniu bliskiego Boga

Człowiek szuka Boga, który nie „panuje na odległość”, ale jest blisko niego i wchodzi w jego życie, aby pobudzać do „braterstwa, które w cierpieniach wspiera ...

Mediolan świecki i religijny

Benedykta XVI, Następcę apostoła Piotra, przyjął i przyjmuje z wielką miłością Mediolan świecki i religijny. Dwa wymiary – świeckość i wiara – w pewien sposób ...

Benedykt XVI w Mediolanie

Benedykt XVI jest w Mediolanie, by uczestniczyć w uroczystościach kończących VII Światowe Spotkanie Rodzin. Przybył do stolicy Lombardii w piętek po południu 1 czerwca i ...

Aby zbudować miasto człowieka

Arezzo i Sansepolcro – dwie wspólnoty, które na przestrzeni wieków były wcieleniem modelu «miasta człowieka», zbudowanego na obraz «Miasta Boga» - gościły w niedzielę 13 ...

Słowa mocniejsze od złej pogody

Słowa Benedykta XVI były mocniejsze od złych warunków atmosferycznych, które mu uniemożliwiły dotarcie do Alwerni, miejsca symbolu mistyki franciszkańskiej, gdzie było w programie rozważanie papieskie ...

Papież po raz pierwszy w Toskanii

Pozostało niecałe 12 godzin do wizyty Benedykta XVI w Toskanii, gdzie w niedzielę 13 maja jest oczekiwany w Arezzo, La Vernie i Sansepolcro. Będzie to ...

Kiedy miłość bliźniego jednoczy

Cor Unum sfinansuje nowy projekt rozwoju rolnictwa w dwóch diecezjach na Kubie. Jest to pierwszy konkretny owoc wizyty Benedykta XVI na tej wyspie karaibskiej. Wśród ...

Prawda i wolność

Pod znakiem prawdy i wolności zakończyła się wizyta Papieża na Kubie – była to trzecia podróż do Ameryki i zarazem 23. międzynarodowa za jego pontyfikatu. ...

Autentyczne spotkanie

W końcu spotkanie się odbyło. Benedykt XVI i Fidel Castro rozmawiali po przyjacielsku przez blisko trzydzieści minut. Nie była to rozmowa przewidziana w oficjalnym programie ...

Polityka miłości bliźniego

Dzień uznany za najbardziej «polityczny» w programie wizyty Papieża na Kubie, w którym w Hawanie odbyła się wizyta kurtuazyjna u prezydenta Raúla Castro, nieprzypadkowo rozpoczął ...

Radość prawdziwej duszy kubańskiej

Prywatne spotkanie Benedykta XVI z Raulem Castro, które odbyło się we wtorek 27 marca w pałacu prezydenckim w Hawanie, trwało ok. 40 minut; w tym ...

Śladami poprzednika

Niezatarty ślad pozostał po wizycie na Kubie papieża Wojtyły, zdaniem jego następcy, który przybył do tego kraju prawie 15 lat później i który właśnie Janowi ...

Wyspa nadziei

Kuba, wyspa cudów i piratów, wyspa Márqueza i Hemingwaya, Fidela Castro i Che Guevary, Felixa Vareli i José Martí, zauroczenie i rozczarowanie, dla jednych mit, ...

Współpraca i ufność

«Współpraca» i «ufność». Benedykt XVI wypowiada te dwa słowa zaraz po przybyciu na Kubę, w drugim etapie swojej podróży na kontynent amerykański. Mówi o «nowej ...

Cierpienie i nadzieja

Nadzieja to kluczowe słowo wizyty Benedykta XVI w Meksyku – wizyty, której przesłanie w zamierzeniu skierowane jest do całej Ameryki Łacińskiej i do Karaibów, będących ...

Z Meksykiem w sercu

Benedykt XVI wyrusza na Kubę z Meksykiem w sercu. Są to jego własne słowa, skierowane do grupy osób, które w niedzielę 25 marca wieczorem oczekiwały ...

Powrót do Ameryki

Podróż Benedykta XVI do Meksyku i na Kubę można nazwać powrotem z dwóch racji. Ze względu na ciągłość z kilkakrotnymi podróżami jego poprzednika – „w ...

Otwarta droga ku wolności

Papież Wojtyła zapoczątkował drogę. Drogę, która dla ludności Meksyku i Kuby oznacza nadzieję, wolność, pokój. A teraz trzeba nią iść w świetle wiary i starać ...

Z myślą o integralnym rozwoju ludności latynoamerykańskiej

Wśród osobistości towarzyszących Benedyktowi XVI w podróży apostolskiej do Meksyku i na Kubę znacząca jest obecność przewodniczącego Papieskiej Rady „Cor Unum” kard. Roberta Saraha, który ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

29 stycznia 2020