Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

kobiety kościół...

 

Kamień po kamieniu, gołymi rękami aż po zbocza Potosí. W taki sposób grupa pięćdziesięciu małych kobiet, z czarnymi warkoczami i w kolorowych, wielowarstwowych spódnicach, zbudowała malutki kościółek, który znajduje się na szlaku prowadzącym do Cordillera Real, na wysokości 6088 m i w odległości 25 km na północ od La Paz.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 czerwca 2017

Modlitwa kobiet

Modlitwa jest częścią życia chrześcijańskiego, każdego ochrzczonego i ochrzczonej, zgodnie z zachętą Jezusa, który prosi nas o nieustanną modlitwę: «Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie» (Łk 21, 34-36). Modlitwa jest drogą, dla każdego ucznia i uczennicy Jezusa, by znaleźć zasadę spajającą własne życie. W modlitwie każdy z nas może uczyć się i czuć się zawsze w komunii z Bogiem oraz postrze...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

2 maja 2017

Maryja innych

Maryja nie jest tylko nasza – a więc wiernych katolików i prawosławnych, którzy otaczają Ją nabożeństwem – lecz należy również do tradycji niechrześcijańskich, takich jak judaizm i islam, i naturalnie nie mogą nie brać Jej pod uwagę protestanci. W tym numerze „kobiety kościół świat” chcemy popatrzeć na Maryję także z ich punktu widzenia, zrozumieć jak inni Ją sobie wyobrażają, jak o Niej opowi...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 kwietnia 2017

Samotność kobiet

Samotność kobiet jest tematem tego numeru. Temat to bardzo rozległy, bo można go rozważać na wiele sposobów, w wielu aspektach. Nie mówimy bowiem o samotności, którą się wybiera i której się pragnie, by żyć w zgodzie z sobą i wsłuchiwać się we własny głos bez interferencji innych. Wybór taki jest niemal luksusem i często traktuje się go jako przejaw egoizmu, a w każdym razem rzecz daleką od no...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 marca 2017

Kobiety i Reformacja

Na rocznicę decyzji Lutra, który pięćset lat temu zapoczątkował rozejście się protestantów i katolików, można popatrzeć z różnych punktów widzenia. Z pewnością ten, który interesuje nas najbardziej, a więc konfrontacja kobiet należących do różnych Kościołów powstałych jako owoc Reformacji i kobiet należących do Kościoła katolickiego, otwiera jeden z najbardziej konfliktowych, a zatem najbardzi...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 lutego 2017

Cerowanie

„Cerowanie” to tytuł tego numeru „kobiety kościół świat”. Chodzi o kobiety, które cerują rozdarcia społeczne, spowodowane przez istoty ludzkie. Niekiedy są to rozdarcia, których ceną są życie lub śmierć osób, czasami rozdarcia w społeczeństwie zdominowanym przez mafię i nierówności, kiedy indziej spowodowane są przez wojnę. Kobiety, o których opowiadamy, posługują się prastarymi technikami cer...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

2 stycznia 2017

Kobiety a prawo kanoniczne

Choć patrząc z zewnątrz, może się wydawać, że Kuria Rzymska, organ zarządzający Kościołem katolickim, składa się wyłącznie z duchownych, oczywiście mężczyzn, w rzeczywistości pracuje tam już wiele kobiet. Lecz są one niewidoczne i zupełnie się nie liczą w momentach podejmowania decyzji, gdyż oprócz bardzo nielicznych wyjątków pracują tylko na stanowiskach podrzędnych.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 grudnia 2016

Kobiety uciekające

Pozostawione samym sobie, zablokowane u bram Europy lub Ameryki lub uciekające z krajów azjatyckich, migrantki te są bezsilnymi ofiarami nieustannej przemocy. Mimo woli są bohaterkami jednego z rozdziałów trzeciej wojny światowej, o której mówi Papież.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

2 listopada 2016

Kobiety zapomniane

Grecy nazywali ją Mnemosyne. Była boginią pamięci, podtrzymywała pamięć ludzi, sprawiając, że zachowywali w niej to, co ona chciała. Dokładnemu przeciwieństwu tego, co robiła Mnemosyne, poświęciłyśmy ten numer miesięcznika „kobiety kościół świat”: złej sztuce zapominania w swojej historycznie najczęściej praktykowanej odmianie, jaką jest zapominanie o kobietach.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 października 2016

Dlaczego gwałty

Gwałt seksualny jest jedną z najbardziej skutecznych broni podczas wojen, dlatego jest tak intensywnie powszechnie praktykowany. Jest to też rodzaj przemocy, która oddziałuje nie tylko natychmiastowo, jej konsekwencje są odczuwalne przez długi czas po fakcie. Możemy powiedzieć, że ten rodzaj przemocy kładzie się długim cieniem na przyszłości, ją warunkuje.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lipca 2017

Najbliższe wydarzenia

HIGHLIGHTS