Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

kobiety kościół...

 

2 listopada 2017

Kobiety prawosławne

Jeden z poprzednich numerów poświęcony był protestantkom, wcześniej jeszcze Żydówkom, w przyszłości mówić będziemy o muzułmankach, a w obecnym spotykamy się z kobietami prawosławnymi. Praca nad nim była dla nas bardzo wzbogacającą niespodzianką. Bowiem kalejdoskop stworzony przez głosy i opowiadane współczesne oraz przeszłe historie – od Gayle Woloschak, światowej sławy uczonej po świętą matk...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

2 października 2017

Gwałt jako tortura

Uwaga i sumienie świata zaczyna nareszcie dostrzegać zjawisko ciągłych i systematycznych gwałtów, którym poddawane są migrujące kobiety i dzieci, zarówno podczas długiej i niebezpiecznej podróży przez Afrykę, jak i w obozach, gdzie czekają na wyruszenie w dalszą drogę, podczas strasznych przepraw na łodziach, a niekiedy nawet na ziemi, na której powinny znaleźć gościnność i ochronę, a gdzie ko...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 września 2017

Rozeznanie

Rozeznanie to pojęcie bardzo często używane w tradycji chrześcijańskiej, począwszy od starożytności. Odnosi się ono do wewnętrznej refleksji, której powinien się oddawać każdy człowiek, by zrozumieć, jaka jest wola Boga w ważnych momentach wyborów życiowych. Oznacza dokonywanie wyboru razem z Bogiem.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

Kamień po kamieniu, gołymi rękami aż po zbocza Potosí. W taki sposób grupa pięćdziesięciu małych kobiet, z czarnymi warkoczami i w kolorowych, wielowarstwowych spódnicach, zbudowała malutki kościółek, który znajduje się na szlaku prowadzącym do Cordillera Real, na wysokości 6088 m i w odległości 25 km na północ od La Paz.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 czerwca 2017

Modlitwa kobiet

Modlitwa jest częścią życia chrześcijańskiego, każdego ochrzczonego i ochrzczonej, zgodnie z zachętą Jezusa, który prosi nas o nieustanną modlitwę: «Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie» (Łk 21, 34-36). Modlitwa jest drogą, dla każdego ucznia i uczennicy Jezusa, by znaleźć zasadę spajającą własne życie. W modlitwie każdy z nas może uczyć się i czuć się zawsze w komunii z Bogiem oraz postrze...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

2 maja 2017

Maryja innych

Maryja nie jest tylko nasza – a więc wiernych katolików i prawosławnych, którzy otaczają Ją nabożeństwem – lecz należy również do tradycji niechrześcijańskich, takich jak judaizm i islam, i naturalnie nie mogą nie brać Jej pod uwagę protestanci. W tym numerze „kobiety kościół świat” chcemy popatrzeć na Maryję także z ich punktu widzenia, zrozumieć jak inni Ją sobie wyobrażają, jak o Niej opowi...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 kwietnia 2017

Samotność kobiet

Samotność kobiet jest tematem tego numeru. Temat to bardzo rozległy, bo można go rozważać na wiele sposobów, w wielu aspektach. Nie mówimy bowiem o samotności, którą się wybiera i której się pragnie, by żyć w zgodzie z sobą i wsłuchiwać się we własny głos bez interferencji innych. Wybór taki jest niemal luksusem i często traktuje się go jako przejaw egoizmu, a w każdym razem rzecz daleką od no...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 marca 2017

Kobiety i Reformacja

Na rocznicę decyzji Lutra, który pięćset lat temu zapoczątkował rozejście się protestantów i katolików, można popatrzeć z różnych punktów widzenia. Z pewnością ten, który interesuje nas najbardziej, a więc konfrontacja kobiet należących do różnych Kościołów powstałych jako owoc Reformacji i kobiet należących do Kościoła katolickiego, otwiera jeden z najbardziej konfliktowych, a zatem najbardzi...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

1 lutego 2017

Cerowanie

„Cerowanie” to tytuł tego numeru „kobiety kościół świat”. Chodzi o kobiety, które cerują rozdarcia społeczne, spowodowane przez istoty ludzkie. Niekiedy są to rozdarcia, których ceną są życie lub śmierć osób, czasami rozdarcia w społeczeństwie zdominowanym przez mafię i nierówności, kiedy indziej spowodowane są przez wojnę. Kobiety, o których opowiadamy, posługują się prastarymi technikami cer...

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

2 stycznia 2017

Kobiety a prawo kanoniczne

Choć patrząc z zewnątrz, może się wydawać, że Kuria Rzymska, organ zarządzający Kościołem katolickim, składa się wyłącznie z duchownych, oczywiście mężczyzn, w rzeczywistości pracuje tam już wiele kobiet. Lecz są one niewidoczne i zupełnie się nie liczą w momentach podejmowania decyzji, gdyż oprócz bardzo nielicznych wyjątków pracują tylko na stanowiskach podrzędnych.

Zobacz inne artykuły Zobacz w PDF

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2017

HIGHLIGHTS