Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Żywność i woda są prawami powszechnymi

· Podczas audiencji generalnej Papież przypomina, że potrzeby ubogich są wyzwaniem dla wszystkich ·

Nadzieję na dojrzewanie «solidarnej świadomości», by potwierdzić, że żywność i dostęp do wody są «powszechnymi prawami wszystkich istot ludzkich, bez różnic i bez dyskryminacji», wyraził Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 19 października na placu św. Piotra. Nawiązując do słów zawartych w Caritas in veritate Benedykta XVI, Papież wyjaśnił, że «prawo do żywności, podobnie jak prawo do dostępu do wody mają istotne znaczenie w dążeniu do uzyskania innych praw» i nazwał «imperatywem etycznym Kościoła» pierwszy uczynek miłosierdzia względem ciała: «głodnych nakarmić».

W tych ostatnich tygodniach nadzwyczajnego roku jubileuszowego Papież Franciszek poświęca swoje refleksje właśnie uczynkom miłosierdzia i omawiając dwa pierwsze zachęcił do tego, by zwrócić uwagę, jak wiele razy media informują o «społecznościach cierpiących z powodu braku żywności i wody, co ma poważne następstwa zwłaszcza dla dzieci». Lecz, zauważył, tzw. «dobrobyt» sprawia, że «osoby zamykają się w sobie i stają się niewrażliwe na potrzeby innych». Tymczasem, przestrzegł, «rzeczywistość trzeba przyjmować i brać taką jaka jest, a często stawia nas w obliczu sytuacji pilnej potrzeby».

Oczywiście, Papież powiedział, że jest świadomy, iż «w obliczu pewnych wiadomości i obrazów, opinia publiczna czuje się poruszona i są organizowane kampanie pomocy» z «wielkodusznymi darowiznami»; lecz «ta forma miłości bliźniego», choć ważna – zauważył - «być może nie dotyczy nas bezpośrednio. Tymczasem kiedy idziemy ulicą i spotykamy osobę w potrzebie lub ubogi puka do drzwi naszego domu, jest całkiem inaczej», ponieważ «dotyczy to nas bezpośrednio», wyjaśnił Papież. Stąd zachęta do indywidualnego zaangażowania, ponieważ – zakończył - «zawsze jest ktoś głodny i spragniony, kto mnie potrzebuje. Nie mogę posłać na moje miejsce nikogo innego».

Wezwanie to powtórzył pozdrawiając następnie różne grupy językowe pielgrzymów obecnych na audiencji. Znaczące słowa skierował do Polaków, nawiązując do postaci błogosławionego męczennika Jerzego Popiełuszki, kapłana zamordowanego 19 października 1984 r., którego liturgiczne wspomnienie przypada dzisiaj: zapłacił on, przypomniał Franciszek, najwyższą cenę za swoje zaangażowanie «na rzecz robotników, domagając się sprawiedliwości i godnych warunków życia».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI