Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zysk za wszelką cenę jest formą zniewolenia

· W przesłaniu na Światowy Dzień Żywności Papież prosi o zmodyfikowanie stylów życia, które cechuje konsumpcjonizm i marnotrawstwo ·

Nie można tolerować «skandalu», którym jest głód w świecie, gdzie jedna trzecia produkcji żywności «jest niedostępna z powodu coraz większych strat i marnotrawstwa». Słowa te napisał Papież Franciszek, który w przesłaniu do dyrektora generalnego FAO, José Graziano da Silvy, z okazji Światowego Dnia Żywności, wzywa do zmiany mentalności w obliczu tragedii, «w której żyją jeszcze miliony głodnych i niedożywionych, a wśród nich wiele dzieci». Jest to tragedia, której zdaniem Papieża nie należy traktować zgodnie z logiką przejściowego stanu wyjątkowego, lecz jako «problem, który porusza nasze sumienie indywidualne i społeczne» oraz wymaga «sprawiedliwego i trwałego rozwiązania».

Dlatego Biskup Rzymu o przezwyciężenie postaw nacechowanych przez zobojętnienie lub przyzwyczajenie oraz o «zdecydowane pokonanie barier indywidualizmu, zamknięcia w kręgu własnych spraw, zniewolenia przez zysk za wszelką cenę», by «na nowo przemyśleć i odnowić nasze systemy żywnościowe». Należy przezwyciężyć w szczególności «logikę dzikiego wykorzystania świata stworzonego» - czytamy w przesłaniu przeczytanym przez stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy FAO, abpa Luigiego Travaglina podczas uroczystości, która odbyła się w środę 16 października rano w siedzibie tej organizacji w Rzymie – poprzez «zaangażowanie na rzecz uprawiania i strzeżenia środowiska i jego zasobów, by zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe i by zmierzać do zapewnienia wystarczającej i zdrowej żywności wszystkim».

Przypominając, że «nasi rodzice wychowywali nas tak, byśmy cenili wartość tego, co otrzymujemy i co mamy, uznając to za cenny dar Boga», Papież Franciszek wzywa wszystkich do poważnego rachunku sumienia w odniesieniu do «potrzeby konkretnego zmodyfikowania naszych stylów życia» żywieniowych, które zbyt często cechuje «konsumpcjonizm, marnotrawstwo i wyrzucanie żywności». I na nowo przestrzega przed następstwami «kultury odpadów», która składa w ofierze «mężczyzn i kobiety bożkom zysku i konsumpcji», oraz «globalizacji zobojętnienia», która sprawia, że «powoli 'przyzwyczajamy się' do cierpienia drugiego człowieka, jakby to było rzecz normalna». Problem głodu nie jest zasadniczo tylko problemem ekonomicznym i naukowym, ale również i przede wszystkim etycznym i antropologicznym. «Wychowanie do solidarności – mówi zatem Papież – oznacza wychowanie do człowieczeństwa» i zaangażowanie się w budowę społeczeństwa, którego «centrum będzie zawsze stanowiła osoba i jej godność».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI