Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Życiodajna limfa chrześcijaństwa

· Benedykt XVI w 10. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Parlamencie włoskim ·

Podczas audiencji generalnej wzywa do odpowiadania łagodnie i z szacunkiem na praktyczny ateizm

Chrześcijaństwo jest  «życiodajną limfą», którą należy czerpać, by promować «odnowę sumień» i «zgodne nastawienie na wspólne dobro». Wezwanie zwrócone  14 listopada 2002 r. przez Jana Pawła II do członków Parlamentu włoskiego, którzy gościli go na swoim wspólnym posiedzeniu w Palazzo di Montecitorio, Benedykt XVI przytoczył w przesłaniu – podpisanym przez kard. Tarcisia Bertone, Sekretarza Stanu – skierowanym do przewodniczących Senatu Republiki Renata Schifaniego i Izby Deputowanych Gianfranca Finiego z okazji uroczystości upamiętniającej 10. rocznicę wizyty papieskiej.

W przesłaniu Papież przypomina, że właśnie w takim momencie, jak obecny, który znamionują uciążliwe następstwa kryzysu gospodarczego, chrześcijaństwo może zaoferować «duchowe i etyczne dziedzictwo», które potrafi nadać kierunek działaniom osób odpowiedzialnych za sprawy publiczne. Stąd nadzieja, że «stała współpraca Włoch i Stolicy Apostolskiej, a także państwa i Kościoła, który jest we Włoszech, będzie w dalszym ciągu wspierała naród włoski w drodze, a w szczególności rodziny w ich podstawowej roli wychowawczej i społecznej, a także wszystkich obywateli, zwłaszcza w sensie odpowiedzialności społecznej».

Do potrzeby umieszczenia na nowo kwestii Boga w centrum codziennej egzystencji Papież nawiązał również w katechezie wygłoszonej podczas audiencji generalnej dziś, w środę 14 listopada rano w Auli Pawła VI. W jaki sposób można pokonać – zapytał – sceptycyzm, obojętność, przekonanie, że można żyć tak, jakby Bóg nie istniał? Można to zrobić tylko poprzez pomaganie człowiekowi w odkryciu zdolności do kontemplowania świata stworzonego, do interpretowania tego, co oznacza pragnienie nieskończoności, które każdy człowiek nosi w swoim wnętrzu, do odkrycia na nowo sensu życia wiary jako drogi wiodącej na spotkanie z Bogiem.

«Inicjatywa Boga – stwierdził Benedykt XVI – uprzedza zawsze każdą inicjatywę człowieka». A zatem «to nie my wchodzimy w posiadanie Prawdy po jej poszukiwaniu, ale to Prawda nas szuka». Papież wspomniał następnie o pewnej formie «praktycznego ateizmu», który szerzy się we współczesnym społeczeństwie, w którym «nie neguje się prawd wiary bądź obrzędów religijnych, lecz po prostu uważa się je za nieistotne dla codziennej egzystencji, oderwane od życia, bezużyteczne». I największe niebezpieczeństwo, któremu  trzeba się dzisiaj przeciwstawić, stanowi to, co Benedykt nazwał «redukcjonizmem», a zatem tendencja do sprowadzania człowieka, oddzielonego od Boga, do jednego tylko wymiaru, do wymiaru horyzontalnego. «Usuwając w cień odniesienie do Boga – ostrzegł – usunięto  w cień także horyzont etyczny, tworząc przestrzeń dla relatywizmu» i poparto dwuznaczną koncepcję wolności, «która zamiast wyzwalać, wiąże człowieka z idolami».

I temu człowiekowi «łagodnie i z szacunkiem», przestrzegł Papież, chrześcijaństwo musi dać odpowiedzi. A cytując św. Augustyna wskazał drogi, którymi należy iść: są nimi świat, człowiek, wiara. Nie zapominając, że chrześcijaństwo to «przede wszystkim wydarzenie miłości, a dopiero potem moralność  czy etyka».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI