Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Życie jest zawsze wspaniałym darem

· Episkopat katolicki w Argentynie o niedawnej decyzji Sądu Najwyższego ·

«Nie ma takiej rzeczy, która mogłaby usprawiedliwić eliminację niewinnego życia». Episkopat katolicki w Argentynie z mocą jeszcze raz potwierdza swój stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania aborcji, za pośrednictwem deklaracji jego przewodniczącego, arcybiskupa Santa Fe de la Vera Cruz, José María Arancedo, komentującej niedawną decyzję Sądu Najwyższego, który ratyfikuje wyrok wydany przez sąd okręgowy, postanawiający, że kobiety będące ofiarami gwałtów mogą - bez wyjątków – uciekać się do aborcji. Arcybiskup, który spotkał się również z prezesem Sądu Najwyższego Ricardem Lorenzettim, dodał na zakończenie rozmów, że jest to decyzja, która «osłabia obronę życia i że stosowanie aborcji

stało się teraz łatwiejsze». Sąd Najwyższy ratyfikował wyrok sądu północnej prowincji Chubut w sprawie nieletniej ofiary nadużyć seksualnych w rodzinie. Argentyński kodeks karny przewiduje, że aborcja nie jest karalna, jeśli ciąża jest następstwem czynu popełnionego wobec kobiety cierpiącej na zaburzenia umysłowe lub w przypadkach gdy są wystawione na ryzyko życie lub zdrowie kobiety, jednakże w tym konkretnym przypadku sąd uznał za uprawnioną decyzję o aborcji mimo braku zaburzeń umysłowych nieletniej.

Aborcja dalej jest w tym kraju nielegalna, za wyjątkiem kilku konkretnych przypadków, a lekarzom, którzy się jej dopuszczają, grozi kara więzienia. Zauważa się jednak, że ratyfikacja przez Sąd Najwyższy pozwala teraz na stosowanie w orzecznictwie zasady, że aborcja będąca skutkiem nadużycia jest uprawniona w każdym przypadku.

Deklaracja przewodniczącego Konferencji Episkopatu podkreśla, że «aborcja jest zabiciem niewinnego życia i nie istnieje żaden motyw ani powód, które mogłyby usprawiedliwić eliminowanie życia niewinnego, nawet w smutnym i nagannym przypadku gwałtu». Episkopat przypomina także przesłanie, opublikowane w sierpniu zeszłego roku przez stałą komisję, z okazji Roku Życia, obchodzonego w 2011 r.

Biskupi potwierdzają, że absolutnym priorytetem jest ochrona matek, «zwłaszcza jeśli w okresie ciąży żyją na marginesie społeczeństwa bądź borykają się z poważnymi trudnościami». Życie, czytamy w przesłaniu, «jest cudownym darem Boga, dzięki któremu możliwe są wszystkie inne dobra ludzkie». Zdaniem biskupów, kiedy kobieta jest w ciąży, mówi się nie o jednym życiu, ale o dwóch życiach: matki i dziecka. «Oboje – podkreślają autorzy – muszą być chronieni i szanowani. Biologia wskazuje na to w zaskakujący sposób: widać to poprzez DNA, w sekwencji genomu ludzkiego, który pokazuje, że od momentu poczęcia istnieje nowe życie ludzkie, dlatego musi być ono prawnie chronione. Prawo do życia jest podstawowym prawem ludzkim».

Biskupi mówią też, że gotowi są «słuchać, śledzić i rozumieć każdą sytuację, gwarantując, ażeby wszystkie zainteresowane strony społeczne były współodpowiedzialne za ochronę życia zarówno dziecka, jak i matki, i by było ono szanowane bez fałszywych rozwiązań. Aborcja nigdy nie jest rozwiązaniem».

Prezes Sądu Najwyższego Ricardo Lorenzetti podkreślił, że wyrok «nie otwiera drogi» do legalizacji aborcji, bo tego typu decyzję może podjąć tylko Parlament. Ze swej strony minister sprawiedliwości Julio Alak zadeklarował, że rząd nie zamierza proponować ustaw legalizujących aborcję, podkreślając, że jest to «kwestia wymagająca głębokiej debaty». W każdym razie po tej decyzji, wyjaśnił, «lekarze nie będą więcej potrzebowali zgody sądu. Wystarczy oświadczenie ofiary lub jej adwokata, w którym stwierdza się, że ciąża jest następstwem gwałtu». Według niektórych danych szacunkowych w Argentynie co roku dokonuje się blisko 500 000 aborcji.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI