Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zrezygnować, aby służyć

· Rola i znaczenie nadzwyczajnego aktu, najwznioślejszego wypełnienia urzędu Piotrowego w osobistym wyrzeczeniu się dla dobra Kościoła ·

Wobec nielicznych w historii przypadków rezygnacji z urzędu papieskiego prawo i teologia, poczynając od XII w., rozważały naturę tego nadzwyczajnego aktu, przy czym refleksje różniły się w zależności od epoki historycznej. Dekret papieski Innocentego III wskazywał przyczyny, dla których biskupowi – a także papieżowi – wolno było zrezygnować z urzędu, ale materia ta nie była unormowana w sposób pewny przez prawo aż do roku 1294, w którym abdykował papież Celestyn V, który wydał normę, przejętą przez jego następcę Bonifacego VIII ( Quoniam aliqui ), zawartą w Liber Sextus (1298 r.) i zasadniczo przyjętą przez obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego. W dyskusję, jaką wzbudziła rezygnacja tego papieża, pierwsza całkowicie dobrowolna w historii, włączyli się oprócz teologów i znawców prawa także ludzie kultury zaangażowani w politykę, jak Dante Alighieri, który w swojej słynnej tercynie z Boskiej Komedii ( Piekło , III, 58-60) używa pojęcia viltà (tchórzostwo, trwoga) w perspektywie prawnej i teologicznej jego czasów, na wyrażenie przyczyny nieadekwatności, rehabilitując w ten sposób pokorę gestu Celestyna.

Teologia służby i pokory: rezygnacja z urzędu papieskiego jest zatem, owszem, wydarzeniem wyjątkowym, ale całkowicie spójnym z działalnością duszpasterską właściwą posłudze Piotrowej, jeżeli papież wykonuje własną wolę poprzez najwyższy akt wyrzeczenia się siebie dla dobra Kościoła. Sama natura dobrowolnej rezygnacji z papiestwa ze względu na nieadekwatność, właściwa dla klasycznej tradycji kanonicznej, jest najbardziej konsekwentnym wyrazem pokory i służby na wzór samego Chrystusa, do którego naśladowania jest powołany Jego wikariusz. Akt Benedykta XVI jest tego świadectwem.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI