Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Został przyjęty premier Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Papież Franciszek przyjął na audiencji w sobotę rano, 18 października, premiera Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Nguyêna Tâna Dûnga. Następnie premier spotkał się z Sekretarzem Stanu kard. Pietrem Parolinem, któremu towarzyszył abp Dominique Mamberti, sekretarz ds. relacji z państwami.

W trakcie serdecznych rozmów wyrażono zadowolenie z dzisiejszego spotkania, które jest ważnym etapem w procesie zacieśniania relacji między Stolicą Apostolską a Wietnamem – jest to bowiem druga wizyta, jaką premier Dûng składa w Watykanie, po poprzedniej z 2007 r. Został podkreślony wkład Kościoła, który przyczynia się do rozwoju kraju dzięki swej obecności w różnych sektorach, z korzyścią dla całego społeczeństwa. W tym kontekście potwierdzono szczere uznanie za wsparcie, jakiego udzielają władze wspólnocie katolickiej w ramach postanowień usankcjonowanych Konstytucją z 2013 r., w dziedzinie polityki religijnej, jak również za pomoc świadczoną nierezydującemu przedstawicielowi papieskiemu Stolicy Apostolskiej w Wietnamie w pełnieniu jego misji, mającej za cel umacnianie relacji Kościoła z państwem, mając na względzie także wspólny cel – relacje dyplomatyczne. Następnie omawiano niektóre kwestie, co do których oczekuje się, że zostaną pogłębione i rozstrzygnięte na drodze istniejących kanałów dialogu.

Na koniec wymieniono opinie co do niektórych aktualnych tematów regionalnych i międzynarodowych, ze szczególnym odniesieniem do inicjatyw promowania pokoju i stabilizacji na kontynencie azjatyckim. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI