Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Został ogłoszony świętym jezuita Piotr Faber

· Został ogłoszony świętym jezuita Piotr Faber ·

«Jako pierwszy modliłem się do św. Piotra Fabra», powiedział wczoraj, we wtorek 17 grudnia Papież Franciszek, po podpisaniu dekretu kanonizacyjnego dotyczącego kapłana z Towarzystwa Jezusowego. Z tej okazji w piątek 3 stycznia przyszłego roku odprawi Mszę św. w kościele Il Gesù.

W artykule Michela de Certeau, opublikowanym w numerze 45 czasopisma «Christus», poświęconego duchowości ignacjańskiej, który zamieszczamy w całości w naszej gazecie, francuski jezuita i historyk bada i opisuje życie wewnętrzne Piotra Fabra, analizując jego dzieje i pisma, a Anton Witwer przedstawia jego «Dziennik duchowy» przez wybór fragmentów. «Trzeba było naprawdę Papieża przybyłego z daleka – pisze Marc Lindeijer w komentarzu zatytułowanym 'Łagodny, łagodny – by wydobyć go z cienia skromności, tak bardzo lubianej przez Fabra, i postawić go w pełnym świetle, wynosząc go do wielce zasłużonej chwały ołtarzy. Wiadomo już, jak bardzo ten 'zreformowany kapłan' stanowi życiowy wzór dla Papieża Franciszka i jak bardzo pragnął on, od początku swojego pontyfikatu, jego kanonizacji».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI