Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zobowiązanie w sprawie klimatu

· Porozumienie między Francją a Chinami w sprawie kontroli szkodliwych emisji ·

Chiny i Francja osiągnęły wczoraj wieczorem porozumienie co do kontroli szkodliwych emisji, mających na celu zapobieganie nadmiernemu ociepleniu klimatu. Porozumienie przewiduje kontrole co pięć lat. W czasie spotkania w Pekinie chiński prezydent Xi Jinping i szef państwa francuskiego François Hollande zwrócili uwagę na to, że końcowe porozumienie, które zostanie podpisane w Paryżu podczas COP21 – światowej konferencji poświęconej zmianom klimatycznym (zaplanowanej na okres od 30 listopada do 11 grudnia br.) – winno być prawnie wiążące i przewidywać kontrolę wprowadzania w życie norm. W tym sensie porozumienie, do którego doszło wczoraj w Pekinie, wyjaśnił Xi Jinping, „wnosi pozytywną energię, pozwalając stawić czoła zmianie klimatycznej”. Hollande określił porozumienie z Chinami – krajem, którego ilość szkodliwych emisji jest największa w skali świata, ale zaangażowany jest w ambitny plan redukcji zanieczyszczenia – jako „historyczny krok naprzód” ku porozumieniu końcowemu, które zmierza do ograniczenia nadmiernego ocieplenia planety do dwóch stopni w stosunku do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Wkład Chin w walkę ze zmianami klimatycznymi będzie „miał istotne znaczenie” dla powodzenie COP21, zaznaczył Hollande. Ze swej strony Xi Jinpng, który będzie obecny na szczycie w Paryżu, wyraził „ufność” co do postępów w porozumieniu.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI