Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Znak sprzeciwu

· Muzeum poświęcone Joannie d'Arc w Rouen ·

Nie jest to pomnik ani miejsce pamięci. Historial nie jest nawet historią, pisze Sylvie Barnay, dodając, że oznacza on muzeum, które wygląda jak miejsce pamięci, w połowie drogi między historią przedstawianą jako przeszłość, lecz również jako przeszłość obecna. 

Historial Jeanne d'Arc, który został otwarty w siedzibie arcybiskupa Rouen 21 marca wpisuje się w ten rodzaj struktur muzealnych. Jego celem jest przedstawienie historii Joanny d'Arc, ale również pobudzanie do refleksji nad «historią jej historii». Stawia sobie zatem dwa cele: zaproszenie na lekcję historii oraz do refleksji nad społeczeństwem.

Przylegający do absydy katedry Historial zachęca do dwuetapowej wędrówki: przez czas historii i czas pamięci. Prowadzi ona przez siedem kolejnych przestrzeni, którym towarzyszy ważna «mitoteka», stanowiących niejako kroki od przeszłości do autentycznej refleksji nad czasem, który mija. Na porywającym szlaku multimedialnym, trwającym 75 minut, zwiedzający przemierzają również miejsca pamięci, wchodząc do krypty rzymskiej i gotyckiej, pomieszczeń i wieży z XV w. oraz na poddasze «Officialité», gdzie w 1431 r. zostały odczytane postanowienia procesowe, skazujące Joannę d'Arc na śmierć na stosie, i gdzie w 1456 r. odbył się jej proces rehabilitacyjny. Dwuetapowy szlak wystawowy pozwala w ten sposób odkryć Joannę d'Arc historyczną i Joannę zachowaną w pamięci wciąż odtwarzanej i kompletowanej przez teraźniejszość tych, którzy ją wspominają.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI