Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zmodyfikowane przepisy watykańskiego prawa karnego

· Motu proprio Papieża Franciszka ·

Zniesienie kary dożywocia, zastąpienie jej przez karę więzienia od 30 do 35 lat; rzetelny proces w rozsądnym terminie oraz zasada domniemania niewinności; zdefiniowanie przestępstwa rozpowszechniania informacji i dokumentów; przeformułowanie definicji przestępstwa wykorzystywania seksualnego nieletnich ze szczegółowym określeniem okoliczności. Są to niektóre z głównych innowacji wprowadzonych do prawa karnego Państwa Watykańskiego. Rozporządzenia te zawarte są w trzech nowych przepisach prawa, opublikowanych dzisiaj, w czwartek 11 lipca, na mocy których Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego ustanawia dodatkowe normy w materii prawa karnego, modyfikacje kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, a także ogólne normy w kwestii sankcji administracyjnych. Jest to zasadniczo kontynuacja reformy zapoczątkowanej przez Benedykta XVI przepisami wprowadzonymi pod koniec 2010 r., których celem było wyposażenie Stolicy Apostolskiej w narzędzia potrzebne do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz ułatwienie międzynarodowej kooperacji sądowniczej również w zakresie prania brudnych pieniędzy i terroryzmu. Było to konieczne – jak wyjaśnił sędzia Trybunału Watykańskiego Giuseppe Dalla Torre, przedstawiając nowości dziennikarzom podczas briefingu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej – by dostosować watykańskie prawo karne do licznych międzynarodowych konwencji podpisanych i ratyfikowanych przez Państwo oraz by wypełnić zalecenia komitetu Moneyval w związku z wprowadzeniem odpowiedzialności karnej za nowe przestępstwa, modyfikacją ogólnych norm w zakresie jurysdykcji, zmianą definicji systemu międzynarodowej kooperacji sądowniczej, a także dyscypliny dotyczącej administracyjnej odpowiedzialności osób prawnych związanej z przestępstwem. W związku z wprowadzeniem norm odnośnie do tej ostatniej materii sędzia watykański będzie mógł od tej chwili prowadzić śledztwo również w zakresie przestępstw i zbrodni popełnionych we wszystkich instytucjach należących do kurii i w urzędach watykańskich. Nowe przepisy prawa zostały zaaprobowane przez Papieża Franciszka, który na mocy Motu proprio wyraźnie obejmuje jurysdykcją karną watykańskich organów sądowniczych Państwa Watykańskiego pracowników Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do przestępstw określonych w owych przepisach prawa.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI