Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zmarła Lorna Wing, pionierka badań nad autyzmem

W wieku 86 lat zmarła Lorna Wing, angielska psychiatra, która wniosła zasadniczy wkład w poznanie i terapię osób z autyzmem; jako pierwsza użyła w 1981 r. określenia „zespół Aspergera”. Urodzona w 1928 r., Lorna Wing w 1962 r. założyła wraz z innymi rodzicami dzieci autystycznych National Autistic Society w Zjednoczonym Królestwie. Właśnie po urodzeniu córki dotkniętej autyzmem kobieta podjęła badania, które popadły w niepamięć, Hansa Aspergera, austriackiego pediatry, który w latach czterdziestych XX w. wyodrębnił i badał grupę dzieci, u których występował szereg podobnych cech, wcześniej nigdy nie opisanych. Ponadto, w latach siedemdziesiątych, Wing prowadziła w okolicach Londynu pierwsze badania epidemiologiczne, dyskredytując ideę Leo Kannera – współczesnego Aspergerowi, a który pierwszy użył określenia „autyzm” – jakoby ta patologia była związana z nieprzeciętną inteligencją i obecnością rodziców zimnych i obojętnych. Badania przeprowadzone przez Wing zwróciły w istocie uwagę na trzy zasadnicze sprawy: w 70% przypadków autyzm wiąże się z opóźnieniem umysłowym, nie zależy od uczuciowości matki i występuje we wszystkich warstwach społecznych. Jej zatem zawdzięcza się odejście od teorii „zimnej matki”, wprowadzonej właśnie z takim określeniem w latach sześćdziesiątych przez Bruno Bettelheima, odpowiedzialnego nie tylko za obarczenie winą całych pokoleń rodziców, ale także za podkopanie zaufania między rodzinami a lekarzami.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI