Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Złoty węzeł

· ​Papież kończy refleksje o rodzinie i pozdrawia ludy kubański i amerykański w przeddzień podróży. Europejskich ministrów ds. środowiska wzywa do solidarności, sprawiedliwości i partycypacji ·

Rodzina jest «podstawową i niezastąpioną wspólnotą ludzką», powiedział Papież Franciszek – podczas audiencji generalnej w środę 16 września rano na placu św. Piotra – kończąc refleksje na temat małżeństwa i życia rodzinnego w przeddzień dwóch ważnych spotkań temu poświęconych: Światowego Spotkania w Filadelfii i Synodu Biskupów w Watykanie. Oba wydarzenie – wyjaśnił - «mają zasięg odpowiadający powszechnemu charakterowi» rodziny. I nabiera to szczególnego znaczenia – powiedział Papież – w obecnym przełomowym momencie cywilizacyjnym, «naznaczonym skutkami zarządzania społeczeństwem przez technokrację ekonomiczną», które podporządkowuje «etykę logice zysku», posługując się «ogromnymi środkami i wielkim poparciem medialnym». Stąd nadzieja na «nowe przymierze mężczyzny i kobiety», uważane za «nie tylko konieczne», ale «również strategiczne z punktu widzenia wyzwolenia ludów spod kolonizacji pieniądza». Przymierze, powiedział, «które musi na nowo nadawać kierunek polityce, gospodarce, obywatelskiemu współżyciu». Zresztą «to ono decyduje o tym, że ziemia jest możliwa do zamieszkania, umiłowanie życia może być przekazywane, istnieją więzi oparte na pamięci i nadziei». A «wspólnota małżeńsko-rodzinna mężczyzny i kobiety jest gramatyką generatywną, 'złotym węzłem' tego przymierza».

W związku z tym Papież podkreślił, że rodzina czerpie wiarę z «mądrości stworzenia Boga», który powierzył mężowi i żonie «nie zajmowanie się wzajemną bliskością, lecz fascynujący projekt przekształcania świata w dom. Właśnie rodzina – skomentował – leży u początku, u podstaw tej światowej kultury, która nas ratuje; ratuje nas od wielu ataków, od wielu zniszczeń, wielu kolonizacji, takich jak kolonizacja pieniądza i ideologii, które zagrażają światu. Rodzina jest podstawą pozwalającą się bronić».

Następnie Franciszek przestrzegł również przed rozpowszechnionymi «stereotypami, niekiedy wręcz obraźliwymi, o kobiecie kusicielce, która popycha do zła». Natomiast jest pole dla «takiej teologii kobiety, która stałaby na wysokości tego błogosławieństwa Boga dla niej i dla prokreacji».

Na zakończenie audiencji Papież poprosił zgromadzonych, by towarzyszyli mu modlitwą przy okazji jego podróży apostolskiej na Kubę i do Stanów Zjednoczonych Ameryki, która rozpoczyna się w najbliższą sobotę. «Jest to misja, do której przygotowuję się z nadzieją», powiedział zwracając się do ludów kubańskiego i amerykańskiego.

Wcześniej, w małej sali przy Auli Pawła VI Papież spotkał się z ministrami ds. środowiska krajów Unii Europejskiej. W związku z «ważnymi wydarzeniami międzynarodowymi w najbliższych miesiącach», czyli przyjęciem celów zrównoważonego rozwoju pod koniec tego miesiąca, a potem Konferencją o klimacie w Paryżu, wezwał ich do inspirowania się trzema fundamentalnymi zasadami: «solidarności, sprawiedliwości i partycypacji».

Katecheza Papieża 

Przemówienie do ministrów ds. środowiska krajów UE

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI