Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zgoda dla dobra wszystkich

· Papież Franciszek na Kwirynale z wizytą u prezydenta Republiki Włoskiej Giorgia Napolitana ·

Chciałbym symbolicznie zapukać do drzwi każdego mieszkańca tego kraju, w którym są korzenie mojej rodziny

Włochy, czerpiąc ze swojej „bogatej spuścizny” wartości obywatelskich i duchowych, muszą dziś „znaleźć kreatywność i zgodę, konieczne dla ich harmonijnego rozwoju”, aby „szerzyć wspólne dobro i godność każdej osoby”. Takie życzenie wyraził Papież Franciszek prezydentowi Republiki Włoskiej Giorgiowi Napolitanowi przy okazji wizyty oficjalnej na Kwirynale, w czwartek rano, 14 listopada, odwzajemniając wizytę głowy państwa w Watykanie, która odbyła się 8 czerwca br.

Papież Franciszek, szósty papież – po Piusie XII, Janie XXIII, Pawle VI, Janie Pawle II i Benedykcie XVI – który udał się na wzgórze kwirynalskie, żeby złożyć wizytę głowie państwa  włoskiego, od razu podkreślił, że jego wizyta potwierdza „doskonały stan wzajemnych stosunków” i jest wyrazem „znaku przyjaźni” względem prezydenta Napolitana. „Chciałbym symbolicznie zapukać – wyznał – do drzwi każdego mieszkańca tego kraju, w którym są korzenie mojej ziemskiej rodziny, i wszystkim przynieść uzdrawiające i zawsze nowe słowo Ewangelii”.

W swoim przemówieniu Biskup Rzymu przypomniał najważniejsze chwile w relacjach między państwem a Kościołem, w szczególności włączenie do Konstytucji paktów laterańskich i późniejsze porozumienie co do ich rewizji, które stanowią „solidny normatywny punkt odniesienia dla spokojnego rozwoju stosunków”. W tej perspektywie wiele jest, według Papieża, „kwestii, co do których wspólne są  nasze troski, i odpowiedzi mogą być zbieżne”: poczynając od kryzysu ekonomicznego, którego „jednym z najboleśniejszych skutków jest niedostateczna ilość miejsc pracy”. Stąd wezwanie do „wzmożenia wysiłków, aby złagodzić jego konsekwencje i wykorzystywać oraz wzmacniać wszelkie oznaki ożywienia gospodarczego”. Skądinąd, „pierwszorzędnym zadaniem Kościoła jest dawanie świadectwa o miłosierdziu Boga i zachęcenie do wielkodusznych odpowiedzi solidarności, aby otworzyć na przyszłość nadziei”, sprzyjając „zaangażowaniu na rzecz budowania porządku społecznego i obywatelskiego bardziej ludzkiego i bardziej sprawiedliwego”. Papież nie omieszkał potwierdzić też głównej roli rodziny i prosił, aby wszyscy wnosili wkład w jej wspieranie i dowartościowanie.

Wizyta, którą cechował bardziej prosty i skromny protokół, trwała niecałe dwie godziny. Oficjalne przemówienia poprzedziły prywatne rozmowy, które przebiegały w klimacie wielkiej serdeczności. Na zakończenie Ojciec Święty spotkał się także z pracownikami Kwirynału i członkami rodzin – przybyło wiele dzieci i młodzieży – i skierował do nich krótkie przemówienie, skupione na doniosłości rodziny.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI