Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Żelazna kurtyna

Kobiety są nadal dyskryminowane przez tradycyjny system własności zbiorowej, zwany Regułami Ampezzo, ustanowiony przed wiekami dla obszaru gminy Cortina d’Ampezzo. Próba zrównania praw potomków płci męskiej i żeńskiej napotkała ostatnio sprzeciw mniejszości, która nie zgodziła się na reformę „laudo” - wewnętrznego statutu tej instytucji. Kobiety zatem nadal pozostają wykluczone i nie zrównane w prawach z mężczyznami. W istocie, jeżeli głowa rodziny ma tylko córki, to przekazuje im swoje prawa, lecz one prawa te w każdym razie utracą w przypadku małżeństwa z mężczyzną spoza obszaru, z przybyszem. Jednakże, jeżeli jest w rodzinie choćby jeden syn, to wszystkie uprawnienia wynikające z Reguły przechodzą na niego. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI