Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Żeby głosić, trzeba się wyrzekać

· Papież przypomina członkom Drogi Neokatechumenalnej, że Kościół tylko gdy jest wolny od władzy i pieniędzy, może dawać świadectwo Chrystusowi ·

„Żeby głosić, trzeba się wyrzekać”, bowiem tylko taki Kościół, który nie jest „przywiązany do władzy i pieniądza i jest wolny od wszelkiego tryumfalizmu i klerykalizmu, daje w sposób wiarygodny świadectwo, że Chrystus wyzwala człowieka”. Przypomniał o tym Papież w sobotę rano, 5 maja, podczas spotkania z członkami Drogi Neokatechumenalnej, którzy zgromadzili się w Tor Vergata z okazji 50. rocznicy zapoczątkowania tego doświadczenia misyjnego, które powstało w Hiszpanii z inicjatywy Kika Argüella i Carmen Hernández.

Do bardzo licznych osób z wszystkich części świata, zebranych na równinie, gdzie Jan Paweł II celebrował Światowy Dzień Młodzieży w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Franciszek wygłosił przemówienie w całości osnute wokół tematu misji. Ma ona, zaznaczył, podstawy w ewangelicznym poleceniu Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Dlatego wymaga „wyruszenia”, uwalniając się od tego, co zbyteczne i stając się „pielgrzymami w świecie w poszukiwaniu brata”.

„W pełni misyjny – stwierdził Papież – jest nie ten, kto podąża sam, ale ten, kto wędruje razem z innymi. Chodzi zatem o „sztukę uczenia się zawsze, każdego dnia”, uważając, „aby nie narzucać innym kroku” i nie „izolować się”. Bowiem, wyjaśnił, „idzie się naprzód razem, jako Kościół, z pasterzami, ze wszystkimi braćmi, bez wybiegania do przodu i bez uskarżania się na tych, którzy idą wolniej”.

Następnie Papież zwrócił uwagę na fakt, „że istotą misji” nie jest „zdobywanie” ani „zajmowanie”, ale „bycie uczniami”, to znaczy „dawanie świadectwa o tym, że Bóg nas kocha i że dzięki Niemu jest możliwa prawdziwa miłość”. Kościół bowiem „jest nauczycielką, a nie może być nauczycielką, jeżeli najpierw nie jest uczennicą, tak jak nie może być matką, jeżeli wcześniej nie jest córką”. I, przestrzegł, „ta dynamika bycia uczniem jest całkowicie inna od dynamiki prozelityzmu”.

Na zakończenie Franciszek przypomniał, że w sercu Jezusa „jest miejsce dla każdego ludu” i dlatego „nikt nie jest wykluczony” z misji. Stąd apel: „Nie wychodźcie od teorii i schematów, ale od konkretnych sytuacji – wtedy to Duch będzie kształtował głoszenie odpowiednio do swojego rytmu i swoich sposobów”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI