Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ze wzrokiem utkwionym w tym, co najistotniejsze

· W niedzielę równoczesna adoracja eucharystyczna na świecie ·

Wielki Czwartek jest dla Kościoła dniem, do którego musi powracać, by pojąć swoją naturę i misję, którą powierzył mu Jezus. W tamtym Wieczerniku w pewnym sensie zawierają się całe dzieje chrześcijaństwa. Tam bowiem łączy się życie Chrystusa i istnienie Jego Kościoła. Ich losy zbiegają się w takiej mierze, że stają się jednym, tak iż Jeden nie może obejść się bez drugiego. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania jako misja Kościoła zostaje antycypowana i zawarta w ustanowieniu Eucharystii. Pozostaje ona wiecznym i nieprzemijającym znakiem obecności samego Chrystusa pośród uczniów, aż do dnia Jego powrotu. Dlatego właśnie sprawowanie Eucharystii, ze wszystkim, co się z tym wiąże, od ustanowienia kapłaństwa po zadanie wspólnoty chrześcijańskiej, polegające na służeniu światu przez głoszenie nowego nieba i nowej ziemi, zawsze było dla Kościoła centrum i szczytem jego życia. Tak jak nie można pominąć tajemnicy eucharystycznej, tak nie do pomyślenia jest, by nie stawiać jej w centrum wiary. Wszystko w Kościele zaczyna się od Eucharystii i do niej powraca. Tu kontemplacja tajemnicy staje się źródłem nawrócenia w życiu osobistym i społecznym, zyskując jednocześnie wartość dzieła ewangelizacji. Zbawienie, które Kościół głosi, jest antycypowane i uwidocznione w tajemnicy, którą celebruje. Ustanowienie święta Bożego Ciała w 1246 r. było ważnym etapem na drodze Kościoła w minionych wiekach w kwestii kultu eucharystycznego. Eucharystia, początkowo przechowywana jedynie jako wiatyk, nabierała coraz większego znaczenia dla adoracji wiernych. Rzeczywista obecność Chrystusa pośród Jego uczniów stawała się także towarzyszeniem wspólnocie chrześcijańskiej w jej codziennym trudzie. W istocie, im bardziej Eucharystia przyciąga do siebie, w tym większej mierze wierzący angażuje się w dawanie z przekonaniem świadectwa o wierze. Dlatego w ramach Roku Wiary postanowiono uczynić znak, który po raz pierwszy w naszej historii ukazuje także w widzialny sposób zjednoczenie Kościoła, w jednym czasie, wokół Eucharystii. Według czasu rzymskiego od 17 do 18 w niedzielę 2 czerwca w katedrach całego świata i tysiącach kościołów rozsianych po kuli ziemskiej wzrok skierowany będzie na tajemnicę Chrystusa obecnego w Eucharystii. Na godzinę cały Kościół na świecie zatrzyma się. Cała jego rozmaita działalność nagle jakby przestanie istnieć. Jego myśli i dzieła, jego modlitwa i śpiew, a także jego uczucia będą skierowane jedynie do Pana Jezusa. Będzie to przystanek, aby zaczerpnąć na nowo tchu w tym trudnym momencie historii, tak jak w przypadku proroka Eliasza w drodze ku Horebowi.

W czasie smutku i zmęczenia, spowodowanego brakiem nadziei, godzina adoracji Eucharystii ma przywrócić siłę i dać wsparcie. Kontemplowanie tajemnicy nie oddala od konkretnego i rzeczywistego działania, aby przywrócić nadzieję światu, przeciwnie. W kontemplacji można znaleźć odpowiednią siłę, aby iść w świat jako uczniowie Chrystusa. Nie ma w owej chwili nic z bierności. Wszystko przemienia się w życie, pulsujące  i odradzające. Dzieła zrodzone z wiary tutaj odzyskują swoją wartość, a sens, który pobudza chrześcijan od oddania swojego życia nabiera tutaj swojego pełnego znaczenia. Nic tak jak w Eucharystii nie staje się charakterystyczne dla chrześcijaństwa. W tej godzinie adoracji cały Kościół będzie wpatrywał się w to, co najistotniejsze. Przez godzinę nie będzie mógł ani nie zdoła patrzeć gdzie indziej, dobrze wiedząc, że w tym wszystko się zawiera. Krótko mówiąc, starożytne słowa z Pange lingua stają się znów aktualne: aby dodać pewności szczeremu sercu, wystarcza wiara; uklęknijmy zatem na godzinę i adorujmy tę wielką tajemnicę. Siła wiary całego Kościoła jeszcze raz przychodzi z pomocą naszej słabości.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI