Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zdolność do płaczu

· ​Franciszek obchodzi Środę Popielcową w bazylice św. Sabiny, a do rzymskich duchownych mówi o homilii podczas Mszy św. ·

«Dobrze zrobi nam wszystkim, a zwłaszcza nam, kapłanom, proszenie o dar, jakim jest płacz, aby nasza modlitwa i nasza droga nawrócenia były zawsze autentyczne i wolne od hipokryzji». W Środę Popielcową Papież wytyczył szlak wielkopostny. Odprawiając Mszę św. na Awentynie 18 lutego po południu, Franciszek przedstawił rozważanie o znaczeniu płaczu, w którym pobrzmiewały echem jego słowa wygłoszone w Manili podczas spotkania z dziewczynką będącą ofiarą przemocy.

Po przejściu w procesji pokutnej z rzymskiej bazyliki św. Anzelma do bazyliki św. Sabiny Papież przewodniczył Eucharystii z obrzędem posypania głów popiołem. «Dobrze nam zrobi – powiedział – zadanie sobie pytania: 'Czy ja płaczę? Czy Papież płacze? Czy kardynałowie płaczą? Czy biskupi płaczą? Czy osoby konsekrowane płaczą? Czy kapłani płaczą? Czy płacz jest w naszych modlitwach?'». Dla Franciszka płacz ukazuje bowiem autentyczne oblicze człowieka, ponad obłudnymi gestami, wykonywanymi, by zadośćuczynić «nakazom pokrytym rdzą formalizmu». Było to odniesienie do uczynków miłosierdzia przewidzianych przez prawo Mojżeszowe – jałmużny, modlitwy i postu – które z czasem zamieniły się «w znak społecznej wyższości». Pokusa ta wciąż istnieje, ponieważ «obłudnicy nie potrafią płakać, zapomnieli, jak należy się modlić, nie proszą o dar łez». A tymczasem, przestrzegł Papież, «wszyscy potrzebujemy» miłosierdzia i przebaczenia Pana, który wciąż nas wzywa, «byśmy wracali do Niego z nowym sercem, oczyszczonym ze zła, obmytym przez łzy». A najlepszym sposobem, by przyjąć to wezwanie, zapewnił Franciszek, jest «dać się pojednać», ze świadomością, że każdy «wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem człowieka».

Następnego dnia rano, w czwartek 19 lutego, Papież przyjął w Auli Pawła VI rzymskich duchownych na tradycyjnym spotkaniu na początku Wielkiego Postu. Po wstępnym przemówieniu Wikariusza kard. Agostina Valliniego Papież rozmawiał z kapłanami na temat ars celebrandi, a w szczególności o homilii podczas Mszy św.

Homilia Papieża podczas Mszy św. w Środę Popielcową 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI