Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zbudował pokój

· Papież na beatyfikację arcybiskupa Romero ·

«Arcybiskup Romero zbudował pokój siłą miłości», dając świadectwo «wiary swoim życiem aż po najwyższą próbę». Oto profil duchowy nakreślony przez Papieża Franciszka z okazji beatyfikacji arcybiskupa zamordowanego w 1980 r. podczas odprawiania Mszy św. W sobotę 23 maja w San Salvador, uroczystości przewodniczył w imieniu Papieża kard. Amato, prefekt Kongregacji Spraw Świętych.

Lecz Papież chciał złączyć się z setkami tysięcy wiernych czestniczących w Mszy św. również poprzez list skierowany do obecnego następcy Romera, abpa Escobara Alasa, w którym przypomina szczególne względy okazywane przez nowego błogosławionego najuboższym mieszkańcom Salwadoru. «Temu środkowoamerykańskiemu krajowi, oblewanemu przez Ocean Spokojny, Pan dał gorliwego biskupa», pisze Franciszek. Faktycznie, «w okresie trudnego współżycia potrafił on prowadzić, chronić i otaczać opieką swoą owczarnię, dochowując wierności Ewangelii i pozostając w komunii z całym Kościołem», angażując się w sposób szczególny na rzecz ubogich i zepchniętych na margines. Dlatego właśnie beatyfikacja stanowi «święto dla Salwadoru, a także dla braci z innych krajów Ameryki Łacińskiej».

Omawiając świadectwo nowego błogosławionego, Papież podkreślił, że jego głos wciąż «rozbrzmiewa dziś, by nam przypominać, że Kościół jest rodziną Boga, gdzie nie mogą istnieć podziały» i że «wiara w Jezusa, właściwie pojmowana i przeżywana do głębi i konsekwentnie, rodzi twórców pokoju i solidarności». Stąd wezwanie do «tych, dla których abp Romero jest przyjacielem w wierze», i którzy przyzywają go «jako opiekuna i orędownika», aby «znajdowali w nim siłę i odwagę» do pracy nad budową «ładu społecznego bardziej sprawiedliwego i godnego». A wręcz «jest to właściwy moment na autentyczne pojednanie narodowe». Papież pragnie uczestniczyć w nadziejach mieszkańców Salwadoru, łącząc się z nimi w modlitwie, «aby zakiełkowało ziarno męczeństwa» abpa Romera i «umocnili się na autententycznej drodze synowie i córki tego kraju», który nosi «imię boskiego Zbawcy».

Ze swej strony kard. Amato uwydatnił fakt, że męczennik Romero jest «światłością narodów». Istotnie, «jego prześladowcy zniknęli w cieniu zapomnienia i śmierci – podkreślił podczas uroczystości – pamięć o abpie Romero wciąż daje pokrzepienie wszystkim opuszczonym».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI