Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zbrodnia obrazy człowieczeństwa

· Papież potępia handel ludźmi i wszelkie rozmaite formy współczesnego niewolnictwa ·

Razem, „aby wykorzenić straszliwą plagę współczesnego niewolnictwa we wszystkich jego formach” – w tym duchu Franciszek i niektórzy światowi zwierzchnicy religijni spotkali się w czwartek rano, 2 grudnia, w Watykanie w celu podpisania wspólnej deklaracji, potępiającej to, co Papież określił jako „zbrodnię obrazy człowieczeństwa”.

„My sygnatariusze – czytamy w tekście – spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w związku z historyczną inicjatywą, której celem jest pobudzenie do podjęcia akcji duchowych i praktycznych ze strony wszystkich religii świata i ludzi dobrej woli, ażeby wyeliminować na zawsze współczesne niewolnictwo do roku 2020. W oczach Boga [wielki imam z Al Azhar używa tu słowa „religie”] każda istota ludzka, dziewczyna czy chłopiec, kobieta czy mężczyzna, jest osobą wolną, przeznaczoną do istnienia dla dobra każdego, w równości i braterstwie. Różne formy współczesnego niewolnictwa, jak handel istotami ludzkimi, przymusowa praca i prostytucja, handel narządami i wszelkie inne praktyki sprzeczne z fundamentalnymi pojęciami równości, wolności i równej godności każdej istoty ludzkiej winny być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości. Dzisiaj podejmujemy tutaj wspólne zobowiązanie, aby uczynić wszystko co możliwe, w łonie naszych wspólnot wierzących i poza nimi, aby przywrócić wolność ofiarom niewolnictwa czy handlu ludźmi, przywracając im nadzieję na przyszłość. Obecnie dysponujemy możliwościami, świadomością, mądrością, nowatorskimi środkami i technologiami, potrzebnymi do osiągnięcia tego celu humanitarnego i moralnego”.

Ceremonię – która odbyła się w Casina Pio IV, siedzibie Papieskiej Akademii Nauk – rozpoczęła wypowiedź Papieża, który dziękując obecnym „za ich zaangażowanie na rzecz uratowanych ofiar handlu ludźmi”, mówił o „historycznej inicjatywie i konkretnym działaniu”. Wskazując z tonem niepokoju na zjawisko „wykorzystywania fizycznego, ekonomicznego, seksualnego i psychologicznego”, które „obecnie więzi dziesiątki milionów osób w warunkach niehumanitarnych i poniżeniu”, Franciszek przypomniał, że „każdy człowiek i wszyscy ludzie są równi i trzeba uznać ich jednakową wolność i jednakową godność”. Dlatego – zaznaczył – l „wszelka relacja dyskryminująca, która nie szanuje fundamentalnego przekonania, że drugi człowiek jest taki jak ja, stanowi zbrodnię, a częstokroć perwersyjną zbrodnię”.

Wobec zwierzchników religijnych Papież potępił nieustanne nasilanie się tej „okrutnej plagi”, która – stwierdził – „skrywa za pozornymi akceptowanymi zwyczajami, ale w rzeczywistości czyni ludzi ofiarami prostytucji, handlu osobami, przymusowej pracy, pracy niewolniczej, okaleczania, sprzedaży narządów, używania narkotyków, pracy dzieci”. Stąd apel do „wszystkich osób wierzących, przywódców, rządów, przedsiębiorstw, wszystkich ludzi dobrej woli, aby mocno wsparli – przyłączyli się do niego – ruch przeciwko współczesnemu niewolnictwu we wszystkich jego formach”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI