Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zbawienne rozgałęzienia

· Dokument UNESCO dotyczący zagadnień z zakresu bioetyki ·

„Przydatne napomnienia pochodzą od Międzynarodowego Komitetu Bioetyki (MKB) UNESCO – pisze Carlo Petrini – który opublikował dokumenty pogłębiające niektóre z artykułów zawartych w „Powszechnej Deklaracji w sprawie Boietyki i Praw Człowieka, przyjętej przez UNESCO w 2005 r. Najnowszy z tych dokumentów dotyczy artykułu 11., traktującego o „Zakazie dyskryminacji i piętnowania”. Choć istnieje obszerny zbiór dokumentów odnośnie do kwestii praw człowieka, są rozmaite powody przemawiające za potrzebą wypowiedzenia się UNESCO”. M.in. fakt, że Deklaracja UNESCO różni się od innych narzędzi dotyczących praw człowieka, ponieważ odnosi się do specyficznej dziedziny zagadnień etycznych poruszanych przez medycynę, nauki o życiu i związanych z tym technologii, stosowanych do istot ludzkich.

Należy też pamiętać, że „problemy dyskryminacji w dziedzinie biomedycyny nie dotyczą jedynie małych i specyficznych grup osób, jak ktoś mógłby myśleć”. Petrini podaje dwa przykłady – dawstwa organów oraz kwestii leku Sofosbuvir, znacznie skuteczniejszego od innych stosowanych do tej pory w leczeniu żółtaczki typu C.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI