Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zawsze w rękach Boga

· Katecheza Benedykta XVI podczas audiencji generalnej ·

Przebaczenie, nadzieja, zawierzenie: te trzy słowa sprawiają, że wezwanie Jezusa w obliczu śmierci jest istotną wskazówką dla «naszej modlitwy» i «wprowadzają do niej pogodną ufność», pozwalając nam zrozumieć, że «nigdy nie wypadniemy z rąk Boga». Taki jest sens rozważania, które Benedykt XVI, kontynuując medytacje nad modlitwą Jezusa na krzyżu, przedstawił dziś rano, w środę 15 lutego, wiernym uczestniczącym w Auli Pawła VI w tradycyjnym spotkaniu na audiencji generalnej.

Omawiając relację zawartą w Ewangelii św. Łukasza, Papież podkreślił sugestywny sposób, w jaki  wezwania kierowane przez umierającego Jezusa do Ojca splatają się z błaganiem, z którym do Niego samego zwrócił się skruszony grzesznik i którego On wysłuchał. Pierwszy aspekt tego wezwania dotyczy przebaczenia. Jezus wstawia się za swoimi oprawcami i prosi o przebaczenie dla nich, bo «nie wiedzą, co czynią». «Ich ignorancją, tym, że 'nie wiedzą' - wyjaśnił Papież – motywuje prośbę do Ojca o przebaczenie, ponieważ pozostawia otwartą drogę do nawrócenia». Powraca tu zatem zestawienie modlitwy i przebaczenia.

Drugie słowo, do refleksji nad którym zachęcił Papież, wiąże się z nadzieją. Zawiera się ona w odpowiedzi na prośbę jednego z dwóch mężczyzn ukrzyżowanych razem z Nim: «wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» - «dziś będziesz ze Mną w raju», w dialogu złoczyńcy z Chrystusem. Poprzez tę odpowiedź – stwierdził  Benedykt XVI – Jezus «daje niezłomną nadzieję, że dobroć Boga może nas dosięgnąć również  w ostatnim momencie życia i szczera modlitwa, nawet po życiu pełnym błędów, znajduje otwarte ramiona dobrego Ojca».

I wreszcie ów ostatni i pełny okrzyk, którym Chrystus w momencie największego cierpienia zawierza się całkowicie Bogu:  «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Słowa te wyrażają «pełną świadomość – podkreślił Benedykt XVI – że nie jest opuszczony». Jest to zatem świadectwo pełnej i bezgranicznej ufności w miłość Boga. I to sprawia, że modlitwa Jezusa w obliczu śmierci, choć «dramatyczna, jak dla każdego człowieka», jest przepojona «głębokim spokojem, który rodzi się z ufności w Bogu i pragnienia, by całkowicie zdać się na Niego».

Należy z tego wyciągnąć naukę, powiedział Papież na zakończenie, jaką sugeruje miłość,  «zachęcająca nas do trudnej modlitwy» również za tych, «którzy wyrządzili nam zło, skrzywdzili nas, do tego, by zawsze umieć przebaczać».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

7 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI