Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zasoby dla nielicznych, okruchy dla zbyt wielu

· ​W Światowym Dniu Wyżywienia Papież przypomina 70-lecie FAO i przypomina prawa głodujących ·

W obliczu «sytuacji osób wygłodzonych» niemożliwe jest zadowolenie się «ogólnikowym apelem o współpracę». Trzeba raczej zadać sobie pytanie, czy «jest jeszcze możliwe wyobrażanie sobie społeczeństwa, w którym zasoby są w rękach niewielu, a mniej uprzywilejowani są zmuszeni zbierać okruchy». Pytanie to Papież powtórzył w przesłaniu do dyrektora generalnego FAO, José Graziano da Silvy, z okazji Dnia Wyżywienia, z którym zbiega się 70. rocznica powstania tej instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chwaląc wysiłki dokonane w odniesieniu do tych, którzy cierpią głód i niedożywienie, Papież zwraca uwagę, że bezpieczeństwo żywnościowe jest «celem dalekim», zwłaszcza ze względu na «nierówną dystrybucję owoców ziemi, ale i z powodu braku rozwoju rolnictwa». Toteż «uwolnienie ludzkości od głodu» staje się wymogiem «naglącym», i trzeba do tego dążyć «z wciąż nową wolą w świecie, w którym rośnie rozziew między poziomami dobrobytu, dochodów, konsumpcji, dostępu do opieki zdrowotnej, oświaty i tego, co wiąże się ze średnią życia». Jest to zatem wezwanie do tego, by nie pozostawać «niemymi i nieruchomymi świadkami» wszystkich tych sytuacji nierówności, które powodują głód i niedożywienie. A wśród głównych ofiar są osoby, których «jedyne źródło utrzymania jest związane z niewystarczającą produkcją rolną, drobnym rybołóstwem lub hodowlą na małą skalę». I to właśnie im poświęcony jest w tym roku Światowy Dzień Wyżywienia, którego temat - «Ochrona społeczna i rolnictwo, by przerwać wiejski cykl ubóstwa» - przypomina o «odpowiedzialności w stosunku do dwóch trzecich ludności świata, którym brakuje nawet minimalnej ochrony społecznej». Są to kobiety i mężczyźni, których praca, przestrzega Franciszek, «jest uzależniona od warunków środowiskowych, nad którymi często nie panują, i od braku środków, by stawiać czoło nieurodzajom bądź zaopatrzyć się w konieczne narzędzia». W związku z tym Papież wyjaśnia, że podczas swoich podróży słuchał «tych osób, opowiadających o swoich trudnościach» i dlatego chce być «rzecznikiem wielkich obaw», które mu przekazano. «Ich słabość ma bowiem poważne reperkusje w ich życiu osobistym i rodzinnym, już naznaczonym przez przeciwności i wypełnione trudem dni». A ponieważ chodzi o «osoby, a nie liczby», które «domagają się naszego wsparcia, by patrzeć w przyszłość z odrobiną nadziei», Papież życzy, by Program Zrównoważonego Rozwoju 2030, zaaprobowany ostatnio przez ONZ, «nie pozostał jedynie zbiorem reguł i możliwych porozumień. Uniknie się w ten sposób – kończy – by był on wykorzystywany na korzyść interesów sprzecznych z ludzką godnością bądź takich, które nie respektują w pełni życia, bądź do usprawiedliwiania postaw zaniedbania, które pozostawiają problemy bez rozwiązania, pogłębiając sytuacje nierówności».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI