Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zapowiedziano temat i daty następnego Synodu

· Otwarta i jasna debata nad sprawozdaniem post disceptationem ·

W dniach od 4 do 25 października 2015 r. odbędzie się w Watykanie 14. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, poświęcone tematowi: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”. Ogłosił to, z upoważnienia Papieża Franciszka, sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Lorenzo Baldisseri, otwierając w poniedziałek rano, 13 października, jedenastą kongregację trwającego nadzwyczajnego zgromadzenia.

W obecności Papieża i 184 ojców kard. Erdõ przedstawił sprawozdanie post disceptationem , które podsumowuje – wyjaśnił – „rezultaty naszych refleksji i naszych rozmów”, takie jakie pojawiały się w pierwszym tygodniu obrad. Następnie została poprowadzona obszerna, otwarta i jasna dyskusja nad tekstem – w której głos zabrało 41 ojców synodalnych – pod kierunkiem przewodniczącego, kard. Raymunda Damascena Assisa.

W swobodnej dyskusji dziś rano zabrali głos m.in.: kardynałowie Kasper, Pell, Braz de Aviz, Turkson, Ouellet, Ouédraogo, Filoni, Dolan, Martínez Sistach, Schönborn, Vingt-Trois, Burke, Scherer, Napier, Ryłko, Müller, Scola i Caffarrra; patriarcha Grzegorz III Laham oraz arcybiskupi Paglia i Forte.

W kwestii dopuszczania osób rozwiedzionych, które zawarły ponowne związki, do Eucharystii, pojawiły się różne zdania, wyrażane już w minionych dniach. Dzisiejsze poranne wypowiedzi dodatkowo uściślały szczegóły i zarysy tego zagadnienia, kładąc nacisk zwłaszcza na to, co oznaczają pojęcia stopniowości i otwartości oraz ich praktyczne konsekwencje, nie podając nigdy w wątpliwość jedyności, wierności i nierozerwalności małżeństwa chrześcijańskiego. Domagano się ponadto wyraźnego odniesienia do chrztu, fundamentalnego momentu na każdej drodze nawrócenia. Przypomniano poza tym, że na synodzie nie przeprowadza się referendum, ale prowadzi dialog.

W czasie bardzo uważnej analizy relatio – wysuwane były uwagi, sugestie i propozycje – domagano się m.in. większego zaakcentowania roli kobiety i macierzyństwa, jak również relacji między Ewangelią rodziny i współczesną kulturą. Przede wszystkim nawoływano do profetycznego dowartościowania tych wszystkich rodzin, które nawet za cenę ogromnych poświęceń dają na co dzień świadectwo o prawdzie chrześcijańskiej co do małżeństwa. Krótko mówiąc – zaznaczono – przydatne byłoby pozytywne potwierdzenie miłości małżeńskiej, jak również wartości społecznej rodzin. W szczególności uwydatniono dzieło rodzin misyjnych – poprzez działanie stowarzyszeń, ruchów i nowych wspólnot – które dają świadectwo poprzez samo swoje istnienie. A to ma znaczenie nie tylko dla miejsc, gdzie Kościół jest w mniejszości, ale także dla wszystkich parafii.

Zaproponowano ponadto, by wyraźnie wskazać na rodzinę jako „Kościół domowy”, a na parafię jako „rodzinę rodzin domowych”. Zaproponowano także, by jasno wskazać na szczególną rolę dwojga rodziców oraz przypomnieć o znaczeniu dziadków. Domagano się też wypowiedzenia się szerzej na temat roli kapłanów w opiece duszpasterskiej nad rodzinami. A także co do kwestii antropologicznej, która wskazuje na tajemnicę trynitarną. Wspomniano także o problemie braku wiary, który jest u podstaw bardzo licznych niepowodzeń.

Co do sprawy osób homoseksualnych, domagano się sformułowania, które uwzględniałoby te osoby, nie zaprzeczając jednak w żaden sposób nauczaniu katolickiemu na temat małżeństwa i rodziny.

Inne wypowiedzi dotyczyły kwestii związanych z dialogiem ekumenicznym. Bardzo liczne głosy z Afryki zwracały uwagę na specyfikę tego kontynentu: i tak podkreślono problematyczną kwestię poligamii oraz potrzebę, aby organizacje międzynarodowe zatroszczyły się bardziej o to, by dostarczać pokarm i leki, a nie programy ograniczające narodziny.

Wypowiadano się także w mocnych słowach na temat dramatu aborcji, jak i w kwestii wspomaganego zapłodnienia oraz wykorzystywania seksualnego, które obejmuje pornografię w sieci, prostytucję i handel istotami ludzkimi. Niektórzy ojcowie zwrócili uwagę na pewne podobieństwo między Synodem a klimatem, jakiego doświadczano na Soborze Watykańskim II.

Tekst relatio post disceptationem w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI