Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zafałszowany obraz Stolicy Apostolskiej

· Papież zapewnia o swojej bliskości mieszkańców regionu Emilia, poszkodowanych przez trzęsienie ziemi, i mówi, że domysły rozpowszechniane przez niektóre media są całkowicie bezpodstawne ·

W związku z tym Benedykt XVI dodaje otuchy swoim najbliższym współpracownikom i potwierdza, że pokłada w nich ufność

Smutek w obliczu tego, co wydarzyło się w tych dniach w Watykanie, a jednocześnie ufność we wsparcie Kościoła przez Ducha Świętego i słowa otuchy dla najbliższych współpracowników. Mówił o tym Benedykt XVI dziś rano, w środę 30 maja, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra.

Wydarzenia, które miały miejsce w tych dniach, dotyczące Kurii i moich współpracowników, napełniły moje serce smutkiem, ale nigdy nie osłabiły zdecydowanej pewności, że mimo słabości człowieka, trudności i prób, Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego i Pan zawsze będzie go wspierał w drodze swoją pomocą. Jednakże zaczęły się szerzyć  domysły, nagłaśniane przez niektóre środki przekazu, całkowicie bezpodstawne i nie mające związku z faktami, a obraz Stolicy Apostolskiej, który się z nich wyłonił, nie odpowiada rzeczywistości. Dlatego pragnę  dodać otuchy moim najbliższym współpracownikom i tym wszystkim, którzy na co dzień z wiernością, w duchu poświęcenia i w ciszy pomagają mi w wypełnianiu mojej posługi, i potwierdzić, że pokładam w nich ufność.

Wygłoszoną wcześniej katechezę Papież poświęcił modlitwie w Listach św. Pawła, podkreślając w szczególności dynamikę dialogu między wiernym «'tak' Boga  i ufnym 'amen' wierzących».

Przypominając cierpienia i udręki, które były udziałem Apostoła, Benedykt XVI wezwał wiernych, «by nie poddawali się w obliczu utrapień i trudności», lecz «przeżywali każdą sytuację w zjednoczeniu z Chrystusem». W modlitwie, stwierdził, «my również możemy konkretnie doznać pociechy, która pochodzi od Boga». I to, dodał «umacnia naszą wiarę, ponieważ pozwala nam doświadczyć w konkretny sposób 'tak' wypowiedzianego przez Boga  człowiekowi». «Tak», na które odpowiadamy naszym «tak», naszym «amen», i jesteśmy pewni «tak Boga».

Zresztą, zwrócił uwagę Papież, «cała historia zbawienia jest stopniowym objawianiem się tej wierności Boga, mimo naszej niewierności i wypierania się». Na dowód, że Pan «niestrudzenie okazuje nam cierpliwość, a swoim ogromnym miłosierdziem wciąż nas poprzedza» i «daje nam miarę swojej miłości, która nie rachuje i nie zna miary». Modlitwa zatem jest spotkaniem z Bogiem, «który odnawia swoją niezłomną wierność, by dać nam swą pociechę pośród życiowych zawieruch i umożliwić nam egzystowanie – w jedności z Nim -  w pełni radości i dobra».

Na zakończenie audiencji Papież zwrócił się do mieszkańców Emilii, którzy ucierpieli na skutek kolejnego trzęsienia ziemi. «Mam nadzieję, że z pomocą wszystkich i dzięki solidarności całego kraju – powiedział Papież, zapewniając ofiary trzęsienia ziemi o swojej modlitwie i miłości – jak najszybciej stanie się możliwy powrót do normalnego życia na tych ciężko doświadczonych ziemiach».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI