Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Żadnych przeszkód w pojednaniu

· ​Podczas audiencji jubileuszowej Franciszek kładzie nacisk na pierwszeństwo miłosierdzia w konfesjonale, a wojskowych wzywa, aby byli siewcami pokoju ·

Papież Franciszek podczas audiencji jubileuszowej w sobotę rano, 30 kwietnia, na placu św. Piotra, wypełnionym przede wszystkim żołnierzami, którzy uczestniczyli w pielgrzymce sił zbrojnych i policji, napomniał spowiedników, aby „nie stawiali przeszkód osobom, które chcą pojednać się z Bogiem”.

Rozważając związek między miłosierdziem a pojednaniem, po odczytaniu fragmentu biblijnego, zaczerpniętego z Drugiego Listu do Koryntian (5, 17-21), Papież wyszedł od stwierdzenia, że „Bóg nigdy nie zaniechał ofiarownia swojego przebaczenia ludziom”, bowiem „nie godzi się z ewentualnością, że człowiek może pozostać nieobjęty Jego miłością, pod warunkiem jednak, że znajdzie w nim jakąś oznakę skruchy”. Zresztą, zauważył, ponieważ „gdy grzeszymy”, „odwracamy się do Niego plecami”, Pan spieszy ludziom z pomocą. W jaki sposób? Właśnie przez konfesjonał, brzmiała jasna odpowiedź Papieża, który wyraził ufność, że „ten Jubileusz Miłosierdzia” będzie „czasem pojednania dla wszystkich”.

I zaznaczył przy tym, że „bardzo wiele osób chciałoby się pojednać, ale nie wiedzą, jak to zrobić”. Dlatego, dodał, „wspólnota chrześcijańska powinna sprzyjać szczeremu powrotowi do Boga”. To dotyczy zwłaszcza tych, „którzy pełnią posługę pojednania”. Stąd wezwanie, aby „nikt nie pozostał z dala od Boga z powodu przeszkód stawianych przez ludzi, w szczególności przez spowiednika, który – dodał spontanicznie do przygotowanego tekstu –„winien być ojcem”. Co więcej, „jest na miejscu Boga Ojca” i dlatego „musi przyjmować osoby, które do niego przychodzą. Jest to – skomentował Papież, posługując się charakterystycznymi dla swoich przemówień obrazami – bardzo piękna posługa: nie jest salą tortur ani przesłuchaniem”. I tu zachęta, aby pojednać się z Bogiem, pomimo „świadomości, że na świecie jest więcej nieprzyjaciół niż przyjaciół”. Zachęta do budowania „mostów pojednania” na każdym szczeblu społeczeństwa: od rodziny – „iluż braci pokłóciło się i oddaliło od siebie tylko z powodu spadku” – po narody. I odnośnie do tego ostatniego aspektu Franciszek skierował krótkie słowo do żołnierzy, wyrażając ufność, że „będą siewcami pokoju”.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI