Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Żadnej wojny w imię Boga

· ​Podczas audiencji generalnej – apel Papieża o położenie kresu przemocy w Nigrze ·

A wiernym opowiada o podróży do Sri Lanki i na Filipiny

„Nie można prowadzić wojny w imię Boga”, przypomniał Papież Franciszek na audiencji generalnej w środę 21 stycznia, wzywając wiernych zgromadzonych w Auli Pawła VI „do wspólnej modlitwy za ofiary manifestacji z tych ostatnich dni w umiłowanym Nigrze”. Potępiając okrucieństwa dokonywane w stosunku do chrześcijan, w szczególności w stosunku do dzieci oraz napadanie na kościoły, Papież modlił się o „dar pojednania i pokoju” dla tego kraju i wyraził nadzieję, że „jak najszybciej można będzie przywrócić klimat wzajemnego poszanowania i pokojowego współżycia” ludności. „Oby nigdy – napomniał – uczucia religijne nie stawały się okazją do przemocy, nadużyć i zniszczeń”.

Przed apelem w sprawie Nigru Papież omówił podróż, którą odbył do Azji w dniach od 12 do 19 stycznia. „Było to przede wszystkim – wyjaśnił – radosne spotkanie ze wspólnotami kościelnymi, które w tych krajach dają świadectwo o Chrystusie: utwierdziłem je w wierze i misyjności”. Franciszek zwierzył się, że zachowuje „w sercu wspomnienie radosnego przyjęcia ze strony tłumów, w niektórych przypadkach wręcz olbrzymich, jakie towarzyszyło głównym wydarzeniom podróży”. I zapewnił, że „zachęcał do dialogu międzyreligijnego w służbie pokoju, a także do podążania tych ludów ku jedności i rozwojowi społecznemu, zwłaszcza z udziałem rodzin i młodzieży”.

Odnosząc się w szczególności do wizyty w Sri Lance, Papież wskazał jako wątek przewodni przede wszystkim temat pojednania. „Chciałem dodać otuchy – powiedział – do współpracy, którą już podjęli zwolennicy różnych tradycji religijnych, również po to, aby można było uzdrowić balsamem przebaczenia tych, którzy nadal pozostają przygnębieni cierpieniami z ostatnich lat”.

Co do dni spędzonych na Filipinach, Papież przypomniał, że głównym powodem podróży na ten archipelag było pragnienie wyrażenia bliskości ofiarom zniszczeń spowodowanych przez tajfun Yolanda. „Potęga Bożej miłości, objawionej w tajemnicy krzyża – podkreślił w związku z tym – stała się widoczna w duchu solidarności okazywanej poprzez rozliczne akty miłosierdzia i ofiarności, które naznaczyły te mroczne dni”. Papież wyznał także, iż był dla niego powodem „otuchy i nadziei widok tak licznych rodzin wielodzietnych, które przyjmują dzieci jak prawdziwy dar Boży”. I ponowił wezwanie, aby troszczyć się o ubogich i chronić środowisko.     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI