Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Zachęta do „wyławiania” z nowym spojrzeniem

· Jak mówi Jorge Mario Bergoglio ·

Prezentujemy – w tłumaczeniu z hiszpańskiego Mariany Gabrieli Janún – artykuł, który zostanie opublikowany w czwartek 24 października na portalu Alvera Metallego „ Terre d'America ”. Autor jest dziennikarzem, niegdysiejszym uczniem Bergoglia, kiedy ten wykładał literaturę i psychologię w Santa Fe w latach 1964 i 1965.

W czasie wizyty u Papieża Franciszka 18 marca br. prezydent Republiki Argentyńskiej Cristina Fernández de Kirchner otrzymała z rąk swojego rodaka egzemplarz Dokumentu końcowego V Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), która obradowała w maju 2007 r. w Aparecidzie w Brazylii. W chwili wręczania tekstu pani Kirchner Papież Franciszek wypowiedział zdanie, które nie uszło uwagi ludności hispanojęzycznej: Para que vaya pescando lo que piensan los obispos . Dosłowne tłumaczenie brzmiałoby: „Aby tymczasem mogła pani wyłowić, co myślą biskupi”. W domyśle: będą jeszcze okazje, żeby o tym porozmawiać. Po nieco lepszym opracowaniu tłumaczenie mogłoby brzmieć: aby tymczasem mogła pani zacząć „wychwytywać” „zorientować się” z dokumentu – który nie przypadkiem składa się z punktów ponumerowanych od 1 do 554 – jaka jest myśl biskupów pani kraju. W podtekście: a kiedy nadarzy się odpowiednia chwila, będzie pani mogła rozmawiać o tym merytorycznie.

Argentyńczycy, zwłaszcza ci z Buenos Aires, porteños , od razu zrozumieli, co chciał powiedzieć Papież, ich rodak. Jak zwykle, Bergolio posłużył się wyrażeniem z żargonu, powszechnie używanym w potocznej mowie: „pescare nel”, „pescare dal”, „pescare tra” , i je przekształcił.

Obraz łowienia w lunfardo – slangu okolic Buenos Aires, używany jest w szerszym sensie niż ten, jaki wyraża czynność określona przez ten czasownik. Oznacza uchwycić, zrozumieć, dowiedzieć się: „ la pescaste?” – „czy zrozumiałeś? Dotarło do ciebie? Czy teraz jest dla ciebie jasne? Czy pojąłeś nareszcie?”. Pescar –  uchwycić jakąś myśl oznacza wychwycić ją całkowicie, wydobyć na jaw, wyciągnąć na powierzchnię, na światło dzienne, które rozjaśnia do końca.

Słowa kard. Bergoglia zawsze były słowami jasnymi i wyraźnymi w realiach argentyńskich. Nigdy wrogie. Zawsze przeniknięte bolesnym realizmem. Jak wtedy, kiedy wskazywał na narastające ubożenie, na podstawie obserwacji rzeczywistości parafii, do których na co dzień kierowali się gromadnie potrzebujący, bądź kiedy mówił o utrzymującej się marginalizacji grup społeczeństwa. Tak więc słowa, które Papież wypowiedział do prezydent Cristiny, zawierają w sobie cechę wysokiej dyplomacji i sympatii. Bardzo popularne wyrażenie nabiera charakteru zachęty i serdecznego napomnienia, będąc syntezą brzmienia, formy i znaczeń, jakie nawarstwiały się w czasie i w ludzie.

Skądinąd nie powiedział tylko „aby uchwycić”, powiedział „aby zacząć pojmować”. To znaczy: aby zacząć się rozumieć; bowiem Kościół ze swym doświadczeniem ma do powiedzenia rzeczy, których warto słuchać.

To, co Papież Franciszek złożył w ręce pani prezydent z pokornym dodatkiem, że jest to także „to, co myślą biskupi”, jest bardzo konkretnym programem Kościoła (ale ważnym również dla państw), który teraz, kiedy jemu przypadło w udziale kierować łodzią Piotrową – wprowadza w życie na oczach wszystkich. A rządzący, z Ameryki Łacińskiej i nie tylko, powinni nauczyć się „wyławiać” to także dla swoich ludów.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI