Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Za murem nietolerancji

· Delegacji Centrum Szymona Wiesenthala Papież przypomina również o cierpieniu prześladowanych chrześcijan ·

Aby wychowywać młodzież do kultury spotkania i poszanowania

Gdziekolwiek mniejszość jest prześladowana i spychana na margines z powodu swoich przekonań religijnych lub etnicznych, «dobro całego społeczeństwa jest zagrożone i wszyscy musimy czuć, że nas to dotyczy». Papież Franciszek znów domagał się położenia kresu wszelkim formom nietolerancji dziś, w czwartek 24 października rano, przy okazji spotkania z członkami delegacji  Centrum Szymona Wiesenthala, międzynarodowej organizacji żydowskiej zajmującej się obroną praw człowieka, których przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej. Po potwierdzeniu zdecydowanego potępienia antysemityzmu przez Kościół, Papież przypomniał o «cierpieniach, spychaniu na margines i  autentycznych prześladowaniach, które liczni chrześcijanie znoszą w różnych krajach świata».

«Zjednoczmy nasze siły – powiedział zwracając się do organizacji żydowskiej – by budować kulturę spotkania, poszanowania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia». Biskup Rzymu powiedział, że jest przekonany, iż do budowania tej kultury konieczne jest «wychowanie nie będące tylko przekazywaniem informacji, lecz świadectwa przeżyć, co wymaga wspólnoty życia, 'przymierza' z młodymi pokoleniami, zawsze otwartego na prawdę».

Trzeba bowiem przekazywać młodym nie tylko znajomość historii dialogu żydowsko-katolickiego, pokonanych trudności i postępów dokonanych w ostatnich dziesięcioleciach; «musimy przede wszystkim być w stanie – wyjaśnił Papież – przekazywać zamiłowanie do spotykania i poznawania drugiego, zabiegając o aktywny i odpowiedzialny udział naszej młodzieży».

Na koniec Papież zachęcił do tego, «by kontynuować przekazywanie młodym wartości wspólnego wysiłku, by nie akceptować barier i budować mosty między naszymi kulturami i tradycjami wiary».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI