Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Z prostotą blisko ubogich

· Papież do księży marianów Niepokalanego Poczęcia ·

Papież Franciszek, przemawiając do uczestników kapituły generalnej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, których przyjął na audiencji w sobotę rano 18 lutego w Sali Konsystorza, zachęcał ich, aby z prostotą stawali u boku tych, którzy cierpią – „chorych, dzieci, opuszczonych osób starszych, ubogich”.

Papież zalecał zakonnikom, aby dochowywali wierności pierwotnemu charyzmatowi i okazywali bliskość ludziom przez pokorne gesty i zrozumiały język. „My nie jesteśmy – przypomniał – książętami, synami książąt czy hrabiów albo baronów, jesteśmy ludźmi prostymi, z ludu. Dlatego podchodźmy z tą prostotą do ludzi prostych”.

Przypominając słowa założyciela, św. Stanisława od Jezusa i Maryi, kanonizowanego w ubiegłym roku – który lubił mawiać: „Dla Wszechmogącego nie ma nic niemożliwego” – Franciszek mówił o „małości”; jest to postawa, wyjaśnił, która rodzi się ze świadomości znikomości naszych środków, a także „naszej niegodności, jako że jesteśmy grzeszni”. Właśnie tu wchodzi w grę „akt wiary w moc Pana: Pan może, Pan jest zdolny”.

I tak, kontynuował Papież, „nasza małość to właśnie nasienie, maleńkie nasienie, które potem kiełkuje, rośnie, Pan je podlewa. Poczucie małości to właśnie pierwszy zryw ku ufności w moc Boga”. Stąd końcowe wezwanie Papieża: „Idźcie dalej tą drogą”.

Przemówienie Papież w języku włoskim  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI