Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Z poszanowaniem i sprawiedliwością

· ​Biskupom słowackim Papież przypomina o konieczności przyjmowania migrantów ·

Poczucie sprawiedliwości, duch gościnności, poszanowanie godności i przestrzeganie prawa: te postawy zalecił Papież biskupom słowackim, by zrozumieli i traktowali zjawisko migracji jako «szansę».

W przemówieniu wręczonym im w czwartek 12 listopada z okazji wizyty ad limina Apostolorum, Papież zachęcił ich do dalszej pracy duszpasterskiej, choć jest ona prowadzona «pośród trudności chwili obecnej, którą cechują szybkie przemiany i wielkie wyzwanie globalizacji». Można w nim rzeczywiście, podkreślił Franciszek, «napotkać niekiedy zagrożenia dla mniej ludnych krajów, ale także elementy, które mogą tworzyć nowe szanse», poczynając właśnie od fal migracyjnych. Bowiem, wyjaśnił, «w obliczu perspektywy coraz bardziej rozległego obszaru wielokulturowości należy przyjąć postawę wzajemnego szacunku, by ułatwiać spotkanie». I w związku z tym wyraził nadzieję, «że lud słowacki zachowa swoją tożsamość kulturową i dziedzictwo wartości etycznych i duchowych, ściśle związane z jego tradycją katolicką. Tym samym – będzie mógł bez lęku otworzyć się na spotkanie w szerszym horyzoncie kontynentalnym i światowym». Stąd zachęta, by «prowadzić ewangelizację, która za pomocą nowego języka uczyni bardziej zrozumiałym przesłanie Chrystusa». Papież wezwał następnie hierarchów, by dowartościowali rolę świeckich «w życiu wspólnot, również w zakresie opracowywania programów duszpasterskich», a także wyraził uznanie dla tego, co robi się «dla dobra rodziny», a szczególnie dla «ludzi młodych, którzy są nadzieją Kościoła». Na koniec zalecił, by «było kontynuowane duszpasterstwo Romów» i «by docierano do wszystkich tych osób, które niestety wciąż żyją w pewnej izolacji społecznej».

Następnie w Auli Pawła VI Franciszek spotkał się z członkami zgromadzeń założonych przez św. Alojzego Guanellę w dniu święta Maryi Matki Bożej Opatrzności, patronki jego dzieł. W swoim przemówieniu powierzył obecnym trzy konkretne słowa - «ufać, patrzeć i spieszyć się» - przypominając słowami św. Alojzego Guanelli, że «nędza nie może czekać». Dla niego, dodał, «Opatrzność nie była 'poezją', lecz 'rzeczywistością'» i «tak bardzo wierzył w tę konkretną i opatrznościową miłość Ojca, że często ośmielał się przekraczać granice ludzkiej przezorności, by wprowadzać w praktykę Ewangelię». A zważywszy na to, że «w świecie nie brak problemów, a nasza epoka zna niestety nowe formy ubóstwa i liczne niesprawiedliwości», zakończył Papież, «potrzebne są osoby mające oczy odnowione przez miłość i spojrzenia napawające nadzieją».

Przemówienie do biskupów słowackic

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI