Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Z Franciszkiem w Roku Miłosierdzia

· Dykasteria uzupełnia program obchodów ·

Czuwanie modlitewne, by «osuszyć łzy» potrzebującym pocieszenia, wizyta w hostelu, nabożeństwo pokutne «24 godziny dla Pana» i seria międzynarodowych spotkań z różnymi środowiskami: od rodzin po organizatorów pielgrzymek, od proboszczów po rektorów sanktuariów, od członków Kurii Rzymskiej, Gubernatoratu Państwa Watykańskiego i instytucji związanych ze Stolicą Apostolską i czcicieli Bożego Miłosierdzia, od chłopców i dziewcząt od 13 do 16 lat po diakonów, kapłanów, katechetów po chorych, od niepełnosprawnych po więźniów i uczestników pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Oto nowości wprowadzone do programu wielkich wydarzeń Nadzwyczajnego Roku Świętego z udziałem Papieża Franciszka, ogłoszone przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji na stronie internetowej (www.im.va).

Dykasteria podaje dokładny kalendarz dni specjalnych, a także informuje, że aby wyjść naprzeciw pielgrzymom z diecezji, ruchom i grupom, zaproponowano dwanaście audiencji jubileuszowych w obecności Papieża, które odbędą się od stycznia do listopada 2016 r. w sobotę.

Nowe spotkania w kalendarzu Jubileuszu Miłosierdzia są pomyślane jako gesty wrażliwości i otwarcia, aby dać świadectwo, że żadna osoba, żadna kategoria osób czy grupa nie są wykluczone z miłosierdzia Bożego. Począwszy od biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane, katecheci, zaangażowani świeccy, wolontariusze, po najdalszych, ostatnich, bez różnicy wieku, płci, języka i kultury. I niezależnie od tego, w jakim są stanie fizycznym czy duchowym: chorzy, niepełnosprawni, ubodzy, bezrobotni, bezdomni, więźniowie. Nie zapominając o tych, którzy nas poprzedzili na drodze życia, poprzez dzień poświęcony ich wspominaniu i modlitwie za nich.

Jubileusz – który otwiera się pod znakiem Maryi 8 grudnia, w uroczystość Niepolanego Poczęcia i kończy się 20 listopada 2016 r. pod znakiem Jezusa chrystusa Króla Wszechświata – chce pokazać światu bogactwa Bożego miłosierdzia.

W okresie między otwarciem i zamknięciem Drzwi Świętych otworzą się symbolicznie drzwi przebaczenia i miłości Boga, a Papież uczyni wiele znaków jubileuszowych, by dać świadectwo uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. Liczne wielkie spotkania będą trwały kilka dni, by dać możliwość refleksji nad własnym życiem i włączyć się jeszcze bardziej w drogę nawrócenia, do którego wzywa Ewangelia. Z udziałem Papieża Franciszka będą się odbywały modlitwy, nabożeństwa liturgiczne, adoracje eucharystyczne.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI