Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wzór św. Józefa

W tle przemówienia, które Biskup Rzymu, wzięty «prawie z końca świata», wygłosił do Kurii Rzymskiej w odpowiedzi na słowa kardynała dziekana, jest odnowa soborowa i Paweł VI. Na zakończenie nadzwyczajnego roku, który poprzez bezprecedensową sukcesję Papieży ukazał wyraźnie żywotność Kościoła i jego odczytywanie znaków czasu.

W odróżnieniu od Montiniego, który miał trzydziestoletnie doświadczenie kurialne i to z uprzywilejowanego punktu widzenia, jakim jest Sekretariat Stanu, jego obecny następca był zakonnikiem i biskupem przede wszystkim w swoim kraju, sprawował coraz wyższe i coraz bardziej odpowiedzialne funkcje w tak żywiołowym episkopacie, jakim jest episkopat południowoamerykański i w stopniowym kolegialnym dojrzewaniu, do którego Sobór wezwał cały Kościół.

Doświadczenia bardzo różne, ale wizje zbieżne, i to do tego stopnia, że słowa Papieża Franciszka podczas spotkania bożonarodzeniowego przypominają słowa Pawła VI, skierowane do Kurii Rzymskiej 21 września 1963 r., dokładnie sześć miesięcy po jego wyborze na konklawe i w przeddzień wznowienia prac Soboru:

«Obowiązek bycia autentycznymi chrześcijanami jest tutaj poważny w najwyższym stopniu». A także w innym przemówieniu, które wciąż jest pamiętne i aktualne: «Każdy moment, każdy aspekt naszego życia promieniuje wokół nas, a to może być dobroczynne, jeśli jest odzwierciedla wierne temu, czego chce od nas Chrystus; zgubne jeśli jest niewierne». Dlatego Montini zarysował obraz przykładnej instytucji , porównanej do światła na kandelabrze Ewangelii.

Jak w rozmowie z dziennikarzami w drodze powrotnej z Brazylii, Biskup Rzymu znów przypomniał «wzór dawnych kurialistów, osób przykładnych», którzy stanowią «bardzo ważne świadectwo na drodze Kościoła». Powraca zatem potrzeba przykładności w instytucji, która musi się codziennie odnawiać: curia semper reformanda można by zatem powiedzieć, pamiętając o kryteriach wskazanych przez Biskupa Rzymu, który również dlatego m.in. powołał do życia radę ośmiu kardynałów, zapowiedzianą dokładnie miesiąc po wyborze na Stolicę św. Piotra.

Profesjonalizm i służba są kryteriami przedstawionymi z niezwykłą precyzją: «kompetencje, przygotowanie, doskonalenie zawodowe» w odniesieniu do pierwszego z nich, «służba Papieżowi i biskupom, Kościołowi powszechnemu i Kościołom partykularnym» w odniesieniu do drugiego. A jeśli ich brak, struktura Kurii rośnie się jak ciężki urząd celny, nastawiony na inspekcje i śledztwa, co uniemożliwia działanie Ducha Świętego i rozwój ludu Bożego».

Najbardziej podstawowa pozostaje świętość życia, której nie brak w świecie kurialnym, choć nie dostrzegają tego łatwe uproszczenia: «W Kurii Rzymskiej – powiedział Papież Franciszek - byli i są święci. Powiedziałem to publicznie kilka razy, by podziękować Panu». I to jest właśnie wzór, podminowywany przez plotki, które wyrządzają szkodę nie tylko osobom, ale «jakości pracy i środowiska».

I podczas gdy dobiega końca Adwent, Biskup Rzymu zachęciłswoją Kurię do medytacji nad wzorem, jaki stanowi bardzo przez niego podziwiany święty: Józef, «taki cichy i taki potrzebny». Swojej małżonce, Maryi, będącej obrazem Kościoła, i Jezusowi, dziecku, które chce się narodzić w sercu każdej ludzkiej istoty.

g.m.v.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI