Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wzór i przykład

· List sprzed pięćdziesięciu lat biskupów polskich do biskupów niemieckich ·

„Odważny gest polskich hierarchów, który zbiegł się w czasie z ostatnią sesją Soboru Watykańskiego II, zapoczątkował trudną, ale konkretną drogę do procesu pojednania między obydwoma narodami po tragicznych kolejach losów drugiej wojny światowej”. 

I tak Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin w imieniu Papieża podziękował ambasadorowi Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Piotrowi Nowinie-Konopce za inicjatywy podjęte dla upamiętnienia 50-lecia historycznego listu – Wybaczamy i prosimy o wybaczenie, napisanego przez polskich ojców soborowych i skierowanego do ich braci biskupów niemieckich. „Również dzisiaj – kontynuuje Parolin – ten gest może być wzorem i przykładem dla wszystkich narodów i społeczeństw, znajdujących się w trudnych sytuacjach konfliktów”. „Jestem głęboko przekonany – powiedział polski ambasador – że również dzisiaj, w czasach wojny światowej prowadzonej w kawałkach list ten może posłużyć za inspirację”. 23 października została zainaugurowana w Muzeach Watykańskich wystawa pt. Perdono e riconciliazione. Il cardinale Bolesław Kominek, sconosciuto padre dell'Europa – Przebaczenie i pojednanie. Kard. Bolesław Kominek, nieznany ojciec Europy, poświęcona jednemu z inicjatorów listu, a trzy dni później została odprawiona Eucharystia pojednania na Campo Teutonico – cmentarzu niemieckim w Watykanie, po której odbyła się konferencja.

„Prymas Stefan Wyszyński oraz kard. Bolesław Kominek, wielki promotor pojednania, dali wyraz wielkiej mądrości, patrząc na dzieje naszych narodów w perspektywie tysiącletniej”, zaznaczył w homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, biskup poznański. „Był to akt odwagi ze strony episkopatu polskiego, który w tamtych trudnych okolicznościach politycznych ośmielił się wziąć inicjatywę na forum międzynarodowym bez wiedzy Partii i wbrew jej woli”.

Słowa przesłania jawią się nam niemal jako cud, napisał w swoim wystąpieniu kard. Karl Lehman, metropolita Moguncji. „Po tym jak Polska została poddana niewysłowionym okrucieństwom ze strony reżimu terroru narodowosocjalistycznego, i po tym, jak nazistowskie Niemcy wręcz zastanawiały się nad unicestwieniem Polski, przed rocznicą tysiąclecia ich ojczyzny, w 1966 r. w sercu Polaków znalazła się iskra, która pomimo wszystkich przeciwieństw nigdy nie zgasła: gotowość do przebaczenia”. Natomiast kard. Giovanni Lajolo, były przewodniczący Gubernatoratu i Papieskiej Komisji ds. Państwa i Miasta Watykańskiego, uwydatnił wartość profetyczną i mocne przypomnienie o pedagogicznej wartości wspomnienia tekstu niestety bardzo aktualnego w dzisiejszym świecie, rozdzieranym głębokimi podziałami i poważnymi zagrożeniami na skalę świata.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI