Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wzbogaceni słuchaniem

Podsumowanie rektora Alberta Trevisiola

„Połowa studentów Uniwersytetu Urbanianum, związanego z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów, pochodzi z krajów afrykańskich. Było zatem rzeczą oczywistą, że po synodzie poświęconym Afryce i promulgowaniu adhortacji apostolskiej Africae munus chcieliśmy dalej wypełniać zobowiązanie wskazane przez tę adhortację na rzecz Afrykanów. Uznaliśmy więc za rzecz naturalną spotkać się tutaj, by podzielić się głębokimi refleksjami nad tym dokumentem i porozmawiać o Afryce” – tak wyjaśnia genezę kongresu pod hasłem „In ascolto dell'Africa. I suoi contesti, le sue attese, le sue potenzialità” (Wsłuchując się w Afrykę. Jej konteksty, jej oczekiwania, jej możliwości”).

Jaki jest bilans tych trzech dni?

Tym, co zdumiało wszystkich, jest zwłaszcza bardzo liczny udział zarówno ilościowy, jak i jakościowy. A przede wszystkim emocjonalny. Duże wrażenie robiło to, jak zgromadzenie reagowało na wystąpienia i słuchało ich uważnie i z uznaniem. Niewątpliwie jeszcze bardziej znaczący jest fakt, że Afryka przybliżyła się do nas jako ważny podmiot. Po drugie, spotkała się z przyjęciem ta Afryka, która chciała mówić o sobie. Wreszcie – głębia wypowiedzi relatorów, którzy pokazali się zarówno od strony intelektualnej, jak i jako pasterze wspólnoty, pasterze Kościołów, ludzie mądrości. Przede wszystkim ludzie, którzy – w stylu afrykańskim – posługiwali się słowem nie tylko, by przekazać przesłanie, ale także by podzielić się doświadczeniami. Kongres był też miejscem słuchania.

Jakie były główne tematy tych trzydniowych obrad?

Przede wszystkim ukazanie dynamizmu kryjącego się za problemami Afryki. Afryka jest kontynentem w drodze, pod względem społecznym i chrześcijańskim. Postępuje przede wszystkim w tworzeniu myśli. I dla nas wszystkich ważne było poznanie celów osiągniętych przez teologię afrykańską i hermeneutyki, jaką ta teologia daje własnej rzeczywistości. Znaczące jest pogłębianie wiary przeżywanej w kontekście kulturowym, jakim jest Afryka, która dąży do uwolnienia się od tak licznych ciężarów nałożonych z zewnątrz, by uchwycić głębię orędzia chrześcijańskiego, ale także poznanie z bliska wielorakich kultur tego kontynentu, które choć są odrębne, na koniec zbiegają się w owej „afrykańskości”, która jest cechą dobrze rozpoznawalną. Zrozumieliśmy potrzebę dalszego pogłębiania znajomości tej rzeczywistości i większego zbliżenia: nie tylko, aby dać Afryce naszą myśl i naszą kulturę, ale przede wszystkim aby przyjąć od Afryki ogromne bogactwo duchowe.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI