Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wyrzeczenie się przemocy bronią pokoju

· ​Nowy apel Papieża o zniesienie kary śmierci, umorzenie długu krajów ubogich i usunięcie muru obojętności ·

„Aktywne świadectwo rezygnacji z przemocy jest 'bronią' pozwalającą osiągać pokój” – stwierdził Papież Franciszek w przesłaniu przekazanym w poniedziałek 11 kwietnia po południu uczestnikom konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” i ruch „Pax Christi”.

W tekście – odczytanym przez kard. Petera Kodwo Appiaha Turksona, przewodniczącego tej dykasterii, podczas sesji inaugurującej spotkanie, które zakończy się w środę 13 kwietnia – Papież przypomina o konieczności sprzyjania „spotkaniu między konkretnymi osobami i pojednaniu między narodami i grupami”, aby „szukać sposobów zakończenia specyficznej i okropnej „wojny światowej w kawałkach”, którą w naszych dniach w sposób bezpośredni lub pośredni przeżywa znaczna część ludzkości”. W tej sprawie Franciszek stwierdza, że „rezygnacja z przemocy, a szczególnie rezygnacja z przemocy aktywnej, jest koniecznym i pozytywnym wkładem”.

Przesłanie uwypukla niektóre punkty, które „szczególnie leżą na sercu” Papieża. Przede wszystkim potwierdza raz jeszcze „podstawową zasadę”, że „celem ostatecznym i najbardziej godnym osoby ludzkiej i wspólnoty jest zniesienie wojny”. Przypomina następnie, że „konflikt nie może być ignorowany lub ukrywany”, ponieważ właśnie tylko przez zaakceptowanie go „można go rozwiązać i przemienić”. Ponadto przestrzega, że „tylko traktując naszych bliźnich jako braci i siostry, będziemy mogli pokonać wojny i konflikty”.

„Jako chrześcijanie wiemy, że wielką przeszkodą, którą trzeba usunąć, aby to osiągnąć, stanowi mur obojętności”, stwierdził Franciszek, wyjaśniając odnośnie do tego, że nie chodzi o „język figuratywny”, ale o „smutną rzeczywistość”. Zadanie „wielkie” i „trudne” czeka zatem „tych, którzy działają na rzecz pokoju przeżywając doświadczenie rezygnacji z przemocy”: jest to zadanie polegające na „zabieganiu o całkowite rozbrojenie 'studząc duchy', budując mosty, walcząc z lękiem i prowadząc dialog otwarty i szczery”. Na zakończenie nowy apel Papieża, który wzywa do wspierania dwóch postulatów przedstawionych w kontekście Jubileuszu: zniesienia kary śmierci i umorzenia długu krajów ubogich.

Link do przesłania Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI