Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wyraźnym głosem przeciwko korupcji

· Papież Franciszek przemawiając do włoskich biskupów podkreśla m.in. znaczenie wrażliwości kościelnej i kolegialności ·

Papież Franciszek na otwarciu – w poniedziałek po południu, 18 maja – obrad 68. Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch wezwał, aby „bez nieśmiałości i znacząco potępiać i przezwyciężać rozpowszechnioną mentalność korupcyjną”.

W przemówieniu, wygłoszonym w Auli Synodu, które poprzedziło debatę przy drzwiach zamkniętych, trwającą dwie godziny, Papież wskazał na utrzymywanie się praktyk związanych z korupcją w sferze publicznej i prywatnej, których konsekwencją jest doprowadzenie do zubożenia, „bez najmniejszego wstydu”, „rodzin, emerytów, uczciwych pracowników i odrzucanie młodych, a przede wszystkim usuwanie na margines ludzi słabych i będących w potrzebie”.

Komentując temat obrad, które skupiają się na adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, Franciszek zwrócił uwagę, że „w tej historycznej chwili, kiedy często otaczają nas wiadomości zniechęcające, kiedy sytuacje lokalne i międzynarodowe budzą przygnębienie i powodują udrękę”, biskupi winni „być radosnymi świadkami Zmartwychwstałego”. Sugerując następnie parę wątków do refleksji obecnym hierarchom, zwrócił uwagę przede wszystkim na wagę wrażliwości kościelnej, to znaczy „przyswajania sobie uczuć Chrystusa – pokory, litości, miłosierdzia, poczucia konkretu i mądrości”. Następnie zalecił, by „wychodzić do ludu Bożego, aby go bronić przed ideologicznymi kolonizacjami, które pozbawiają go tożsamości i godności ludzkiej”, i wyraził ufność, że „w duszpasterskich wyborach i przy wypracowywaniu dokumentów” nie będzie przeważał „abstrakcyjny aspekt teoretyczno-doktrynalny”. Powinniśmy natomiast dążyć do tego, aby propozycje były konkretne i zrozumiałe”. Wreszcie stwierdził, że istnieje „powszechne osłabienie kolegialności”, i skrytykował tendencję do pozwalania na to, aby instytuty zakonne i klasztory się starzały, podczas gdy mogłyby być one łączone.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI