Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wychowanie młodzieży w wierze z myślą o przyszłości społeczeństwa

· Benedykt XVI do grupy biskupów Stanów Zjednoczonych przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum” ·

Papież, przemawiając do grupy biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, których przyjął na audiencji w sobotę rano 5 maja, przy okazji ich wizyty ad limina Apostolorum , zwrócił uwagę na wkład, jaki katolickie instytucje wychowawcze mogą wnieść w budowanie „społeczeństwa coraz mocniej zakorzenionego w autentycznym humanizmie”.

W swoim przemówieniu, w całości poświęconym „sprawie wychowania religijnego i formacji w wierze przyszłego pokolenia katolików” Stanów Zjednoczonych, Benedykt XVI mówił przede wszystkim o konieczności „zachowania wielkiego dziedzictwa” amerykańskich szkół katolickich i zagwarantowania, aby były one „dostępne dla wszystkich rodzin, niezależnie od ich sytuacji finansowej”. Według Papieża, instytucje te nie są jedynie „podstawowym bogactwem w nowej ewangelizacji”, ale wnoszą także „ważny wkład w życie społeczeństwa w ogóle”. Wkład ten, jak podkreślił, „powinien być bardziej doceniany i wspierany proporcjonalnie do potrzeb”.

Papież przypomniał także z mocą o konieczności zachowania tożsamości katolickiej tych instytucji „w wierności ideałom założycieli i misji Kościoła w służbie Ewangelii”. W tej kwestii – stwierdził – „wiele pozostaje jeszcze do zrobienia”. Stąd napomnienie, by nie podsycać niezgody między poszczególnymi przedstawicielami instytucji katolickich a „kierownictwem pasterzy Kościoła” – takie rozbieżności bowiem „szkodzą świadectwu Kościoła” i mogą być z łatwością wykorzystywane, by skompromitować jego autorytet i zaszkodzić jego wolności.

Benedykt XVI przedstawia wychowanie młodzieży w wierze jako „najpilniejsze wyzwanie”, z jakim katolicy Stanów Zjednoczonych muszą się zmierzyć. W związku z tym Papież wezwał do tego, by mieć na uwadze potrzebę „formowania serc”, a nie tylko „przekazywanie wiedzy”, oraz zachęcanie studentów, by dążyli do „harmonii między wiarą a rozumem, w jakiej można poszukiwać wiedzy i cnoty trwających przez całe życie”. Nie wystarczy zapewnić po prostu naukę religii lub zwykłą obecność kapelanów w instytutach; potrzebna jest autentyczna „pasja intelektualna” nauczycieli i zaangażowanie, by połączyć wiarę i życie w „podstawową jedność”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI