Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wybory polityczne dla planety

· W przesłaniu do FAO Papież wyjaśnia, jak należy odpowiadać na efekty zmian klimatycznych w rolnictwie i produkcji żywności ·

Sprzeciwianie się logice zysku za wszelką cenę, ograniczanie marnotrawstwa, zapewnianie sprawiedliwego podziału dóbr: w dziedzinie rolnictwa i produkcji żywności potrzebna jest autentyczna „zmiana kursu”, podparta odważnymi wyborami politycznymi, potrafiącymi przekładać solidarność na „funkcjonujący model gospodarczy”, a braterstwo na „kryterium wewnętrznego i międzynarodowego zarządzania”. Pisze o tym Papież w orędziu przesłanym do dyrektora generalnego FAO z okazji światowego dnia żywności.

Uznając, że walka z głodem stała się „celem jeszcze trudniejszym do osiągnięcia ze względu na tak złożone zjawisko, jak zmiany klimatyczne”, Papież zachęca do tego, by korzystać z „mądrości wspólnot wiejskich”, by sprzeciwiać się tym, którzy uważają, że „są wszechmocni i mogą lekceważyć cykl pór roku bądź w niewłaściwy sposób modyfikować różne gatunki zwierząt i roślin, zubażając różnorodność, która – jeśli istnieje w naturze - to znaczy, że ma i musi mieć swoją rolę”. W szczególności Franciszek przypomina, że „genetyczne wyselekcjonowanie jakiegoś rodzaju rośliny może przynieść zaskakujące rezultaty z ilościowego punktu widzenia”, lecz należy potem brać pod uwagę fakt, że „pewne pola stracą zdolność produkcyjną, hodowcy nie będą mieli pastwisk dla bydła, a z wielu źródeł wody nie będzie można korzystać”; a przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, „czy i w jakiej mierze wpłynie to na modyfikację klimatu”.

Stąd przestroga Papieża przed modelem produkcji z „z wyłączną korzyścią dla niewielkiej części ludności świata”: modelem, który poza tym – podkreśla Papież - „pozwala na to, by blisko osiemset milionów osób wciąż jeszcze cierpiało głód”. Franciszek powtarza, że „poziom produkcji światowej pozwala zapewnić żywność dla wszystkich”. Dlatego wzywa do „sprawiedliwego podziału”, szanującego realne potrzeby całej rodziny ludzkiej. Potrzeby, które – wyjaśnia – nie powinny być „owocem wyborów niewielu, przejściowej mody lub modeli życia, w których osoba staje się przedmiotem, życie ludzkie narzędziem, również eksperymentów, a produkcja spożywcza czystym interesem ekonomicznym, w imię którego należy poświęcać nawet dostępną żywność”.

Orędzie Papieża  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI