Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wybór między kłamstwem a prawdą

· Lectio divina Benedykta XVI na temat sakramentu chrztu podczas inauguracji kongresu kościelnego diecezji rzymskiej ·

Trzydzieści minut trwała lectio divina Papieża o wysokim walorze teologicznym, wygłoszona w poniedziałek 11 czerwca wieczorem w bazylice św. Jana na Lateranie na rozpoczęcie kongresu kościelnego diecezji rzymskiej. Zachęcił on uczestników do refleksji nad znaczeniem sakramentu chrztu – „pierwszego kroku zmartwychwstania” – podkreślając jego aktualność, z zamiarem potwierdzenia, że „chrzest nie jest aktem jednej chwili, ale rzeczywistością całego naszego życia”, i że „Bóg nie jest odległą gwiazdą, ale jest środowiskiem mojego życia”. Właśnie dlatego chrześcijanin musi nieustannie konfrontować się z dwoma zasadniczymi elementami sakramentu – materią, którą reprezentuje woda, i Słowem, które z kolei wyraża się w trzech innych elementach rytu, mianowicie – wyrzeczeniach, przyrzeczeniach, inwokacjach. I mówiąc o wyrzeczeniach, wyraźnie odniósł się do pokusy zła, „aby nie dać się zdominować przez grzech”. Przypomniał dawne wyrażenie „powab diabła”, używane do określenia kultury, w której liczy się nie prawda, a pozór. Kultury, „którą znamy także dziś” – powiedział – w której liczą się jedynie „sensacja i duch oszczerstwa oraz zniszczenia”. Kultury, która „nie dąży do dobra” i w której „kłamstwo występuje pod płaszczykiem prawdy i informacji”. I tak jak w starożytnym Kościele pierwsze wyrzeczenie chrzcielne odnoszone było właśnie do tego tworu „powabu diabła”, także my dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, by mówić „nie” kulturze, która neguje Boga, a powtarzać „zasadnicze 'tak' – 'tak' miłości i prawdy”. Kończąc swoje rozważania – w całości improwizowane – Papież potwierdził, że chrzest niemowląt „nie jest przeciwko wolności”, ale jest „konieczny, aby uzasadnić także dar życia”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI