Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wszystko zależy od tego,
jak przyjmujemy

· Franciszek przyjmuje uczestników Jubileuszu organizatorów pielgrzymek i rektorów sanktuariów ·

„Wszystko zależy od tego, jak przyjmujemy”. Dlatego ci, którzy organizują i prowadzą pielgrzymki, podobnie jak rektorzy sanktuariów, są zachęcani do „troskliwego przyjmowania, z radością, serdecznością i cierpliwością”. To zalecił Franciszek dziś rano, w czwartek 21 stycznia, w Auli Pawła VI, przemawiając do 7 tys. uczestników Jubileuszu tej kategorii pracowników duszpasterstwa, którzy przybyli z najważniejszych miejsc pobożności ludowej z ok. 20 krajów świata.

„Pielgrzymowanie do sanktuariów to jeden z najbardziej wymownych przejawów wiary ludu Bożego – przypomniał – i ukazuje pobożność pokoleń osób, które z prostotą uwierzyły i zawierzyły siebie wstawiennictwu Maryi Dziewicy i świętych”. Zresztą, dodał, „ta religijność ludowa jest szczerą formą Ewangelizacji, która powinna być wciąż promowana i dowartościowywana, bez umniejszania jej znaczenia. Franciszek zwrócił uwagę, że papież Montini, mówiąc o religijności ludowej, wolał nazywać ją „pobożnością ludową”, natomiast episkopat Ameryki Łacińskiej w dokumencie z Aparecidy określił ją jako „duchowość ludową”. „Te trzy pojęcia – skomentował – są ważne, ale razem. W sanktuariach bowiem ludzie przeżywają swoją głęboką duchowość przez proste formy kultu, ale bardzo wymowne”, jak modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego, Różaniec czy Droga Krzyżowa.

Po wskazaniu, że „byłoby błędem twierdzić, że ten kto udaje się na pielgrzymkę, żyje duchowością nie osobistą, ale 'masową'”, Papież wyjaśnił także, iż „sanktuarium jest rzeczywiście uprzywilejowaną przestrzenią , gdzie można spotkać Pana i dotknąć ręką Jego miłosierdzia”, zwłaszcza przez sakramentalną spowiedź. Na koniec Franciszek pogłębił temat gościnności, podkreślając, że „Ewangelie ukazują Jezusa, który zawsze przyjmuje”.

W tym samym dniu została podana do wiadomości decyzja Papieża o zmodyfikowaniu części Mszału rzymskiego dotyczącej umywania nóg podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej; postanawia on, że uczestniczenie w tym obrzędzie nie jest już ograniczone tylko do mężczyzn czy chłopców.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI