Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wszystko w Kościele opiera się na wierze

· Benedykt XVI koncelebrował Mszę św. z nowymi kardynałami ·

Wszystko w Kościele opiera się na wierze: miłość i autorytet, ewangelizacja i miłość, sakramenty i liturgia. Przypominając tę prawdę nowym kardynałom, wyniesionym do tej godności na konsystorzu, który odbył się w sobotę, Benedykt XVI wezwał ich, by byli  «jeszcze bardziej otwarci wobec Chrystusa i całej wspólnoty kościelnej». Otwartość ta – doprecyzował – musi wyrażać się  w «służbie Ewangelii», która powinna być «trwale zakorzeniona w pewności wiary».

Papież odprawił Mszę św. z nowo mianowanymi purpuratami w Bazylice Watykańskiej w niedzielę rano 19 lutego, w uroczystość katedry św. Piotra (w tym roku obchodzoną wcześniej, bo 22 lutego przypada Środa Popielcowa). I nawiązując właśnie do postaci księcia apostołów,  podkreślił znaczenie misji powierzonej mu przez Chrystusa: «ma on być 'opoką', 'skałą', widzialnym fundamentem, na którym jest wzniesiona cała duchowa budowla Kościoła». Do opisu charakterystycznych cech urzędu Piotrowego posłużyła Papieżowi symbolika złożonego zespołu rzeźb Berniniego, które zdobią ołtarz katedry św. Piotra w Bazylice Watykańskiej. Poczynając od witraża w absydzie, na którym znajduje się obraz gołębicy - Ducha Świętego.  W tym oknie – powiedział - zawiera się wizja Kościoła jako «miejsca, w którym Bóg staje się bliski, wychodzi naprzeciw naszemu światu», by mu dać «światło, które pochodzi z góry, bo bez niego mieszkanie  w nim stałoby się niemożliwe».

Również drewniany tron wbudowany w tron (katedrę) z brązu przypomina o zasadniczym aspekcie misji św. Piotra: o tym, że Kościół Rzymu przewodniczy w miłości. «Urząd Piotrowy jest prymatem w miłości w sensie eucharystycznym, a zatem troską o powszechną jedność Kościoła w Chrystusie» - stwierdził Papież. Podkreślając jednocześnie, że katedrę podtrzymują Ojcowie Kościoła, co oznacza, iż «Kościół nie ustanawia reguł dla siebie, nie tworzy sam własnego ładu, lecz go przyjmuje od Słowa Bożego, którego słucha w wierze, starając się je zrozumieć i nim żyć».

Również podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański»,  odmówionej na placu św. Piotra na zakończenie uroczystości, Papież mówił o «specjalnej misji Piotra i jego następców, którzy mają paść  owczarnię Chrystusa i zabiegać o to, by była zjednoczona w wierze i w miłości». Do nowych kardynałów zwrócił się też z zachętą, by «współpracowali w kierowaniu Kościołem powszechnym i dawali świadectwo Ewangelii aż po ofiarę z własnego życia». Wezwanie to ponowił w poniedziałek 20 lutego rano podczas audiencji dla nowych kardynałów i ich rodzin, a także wiernych, którzy przybyli razem z nimi na konsystorz. «Pozostawanie w jedności  z Kościołem i z przesłaniem zbawienia, które on szerzy, oznacza zakorzenianie się w Prawdzie, umacnianie sensu prawdziwych wartości, zachowywanie pogody ducha w każdej sytuacji».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI