Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wszystkie aspekty wojny

· Prawie połowa ludności Sudanu Południowego głoduje ·

Cały obraz wojny zawiera się w konflikcie w Sudanie Południowym, który od półtora roku przeciwstawia siły wierne prezydentowi Salvie Kiiirowi Mayarditowi rebeliantom, którym przewodzi jego były zastępca Rijek Machar.

Dziesiątki tysięcy osób zmarło, panują epidemie, trwa udręka ludności cywilnej, a w szczególności dzieci, często siłą zaciąganych do wojska przez prowadzących wojnę, dochodzi do gwałtów, zbrodniczego i systematycznego naruszania praw człowieka. I panuje głód. Raport, opublikowany pod koniec tygodnia przez międzynarodową organizację humanitarną, mówi o trzech milionach sześciuset tysiącach osób znajdujących się w niezwykle ciężkiej sytuacji niedostatku żywności i szacuje, że do końca lipca będzie ich ponad półtora miliona, czyli połowa ludności. Dane, zasadniczo zgodne z danymi ONZ, wskazują na niezwykle szybkie pogarszanie się sytuacji. Liczba głodujących w kraju, w którym wojna uniemożliwia od półtora roku zasiewy i zbieranie plonów, hodowanie bydła i normalny handel, podwoiła się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 r. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni szybkim narastaniem tego zjawiska, a ta sytuacja może spowodować dalsze zagrożenie niedożywieniem dzieci, co na dłuższą metę ma niebezpieczne konsekwencje dla rozwoju ich władz poznawczych, ruchowych i socjo-emotywnych”, powiedział Machiel Pouw, jeden z odpowiedzialnych za raport, ilustrując tego rezultaty. Pouw przypomniał, że niedożywienie jest bezpośrednią przyczyną lub współprzyczyną jednej trzeciej zgonów dziecięcych w tym kraju i że te tragiczne dane statystyczne mogą jedynie się pogorszyć, co będzie miało „wyniszczające skutki zwłaszcza dla dzieci poniżej piątego roku życia”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI