Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami

· Podczas audiencji generalnej Papież kontynuuje refleksje nad chrztem ·

«Wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami»: wszyscy, również biskupi i Papież, «ponieważ jeśli nie są uczniami, nie czynią dobra, nie mogą być misjonarzami, nie mogą przekazywać wiary». 

Papież Franciszek jest o tym przekonany tak głęboko, że podczas audiencji dziś rano, w środę 15 stycznia, nie zawahał się dodać do przygotowanego tekstu serii uwag na temat potrzeby «odgrywania nowej znaczącej roli przez cały lud Boży». Uczynił to, podobnie jak w zeszłym tygodniu, przemawiając do wiernych obecnych na placu św. Piotra o sakramencie chrztu i koncentrując się na fakcie, że «za jego sprawą stajemy się członkami ludu Bożego». Począwszy od czasów Jezusa – wyjaśnił - «przekazywanie wiary przez chrzest tworzy łańcuch. I każdy z nas jest ogniwem tego łańcucha». Dlatego ważne jest, by uczeni byli wiary «nasi synowie i córki, dzieci, ażeby potem, kiedy staną się dorośli, mogli ją przekazywać swoim dzieciom».

I aby w konkretny sposób pokazać znaczenie tego sakramentu dla ludu Bożego, Papież powołał się na przykładne doświadczenie chrześcijan w Japonii, którzy mimo okrutnych prześladowań, jakich doznali na początku XVII w., dzięki chrztowi zdołali zachować i przekazać wiarę przez ponad 250 lat. «Było – przypomniał – wielu męczenników, duchowni zostali wypędzeni, a tysiące wiernych zabito. W Japonii nie został ani jeden ksiądz, wszyscy zostali wydaleni. Wspólnota wycofała się wówczas do podziemia, zachowując wiarę i modląc się w ukryciu. A kiedy rodziło się dziecko, tato lub mama chrzcili je, ponieważ wszyscy wierni mogą chrzcić w szczególnych okolicznościach». Lekcja ta jest aktualna również dziś, powtórzył potem Biskup Rzymu, pozdrawiając różne grupy wiernych obecnych na placu. W szczególności do pielgrzymów arabskojęzycznych, przybyłych z Jordanii i z Ziemi Świętej, skierował zachętę, by uczyli się «od Kościoła japońskiego», ponieważ «trudności i prześladowania, kiedy są przeżywane z zawierzeniem, ufnością i nadzieją, oczyszczają wiarę i ją umacniają».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

7 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI