Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wstyd, który nie może się powtórzyć

· W przeddzień podróży do Asyżu Papież Franciszek wyraża ból i wzburzenie z powodu tragicznego zatonięcia statku w pobliżu Lampedusy i jego licznych ofiar ·

Uczestnikom uroczystości z okazji rocznicy «Pacem i terris» przypomina, że sprawiedliwość i solidarność są drogami pokoju

«To wstyd». Według  Papieża Franciszka nie ma innych słów, by nazwać kolejną tragedię na morzu – która rozegrała się dziś, w czwartek 3 października o świcie w pobliżu Lampedusy – w której zginęli liczni imigranci.  Tymi słowami Papież wyraził swój ból i głębokie oburzenie, wywołane przez nieustanne powtarzanie się tych katastrof przy obojętności wspólnoty międzynarodowej.

«Módlmy się razem – powiedział zwracając się do uczestników zorganizowanych przez Papieską Radę 'Iustitia et Pax' obchodów 50-lecia encykliki Pacem in terris , których przyjął dziś rano na audiencji w Sali Klementyńskiej – za tych, którzy zginęli: mężczyzn, kobiety, dzieci, za ich krewnych i za wszystkich uchodźców». Wygłosił także pełen bólu apel:

«Połączmy nasze wysiłki, by nie powtarzały się więcej podobne tragedie. Tylko zdecydowana współpraca wszystkich może pomóc im zapobiegać». Było to wezwanie do solidarności połączonej ze sprawiedliwością, które Papież skierował przed wygłoszeniem przemówienia, ukazując drogi, którymi należy pójść, by urzeczywistnić pokój dla wszystkich ludzi. Odczytując na nowo encyklikę Jana XXIII , Papież Franciszek przypomniał wskazanie odnośnie do podstaw budowania pokoju:  «Boskie pochodzenie człowieka, społeczeństwa i władzy, które zobowiązuje jednostki, rodziny, różne grupy społeczne do życia w relacjach opartych na sprawiedliwości i solidarności».

Sprawiedliwość i solidarność: te słowa zdaniem Ojca Świętego, muszą zostać przełożone na «rzeczywistość», dzięki pracy przede wszystkim nad przezwyciężaniem «egoizmów, indywidualizmów, interesów grupowych» i nie traceniu z oczu «godności każdej istoty ludzkiej». Temat ten był szczególnie bliski Janowi XXIII, który wśród podstawowych praw wskazanych w encyklice umieścił zapewnienie wszystkim dostępu do dóbr niezbędnych do przeżycia, w duchu powszechnej wspólnoty i braterstwa, których świadectwo właśnie Papież Franciszek pojedzie złożyć jutro, w piątek 4 października, do Asyżu.

W tym też świadectwie, w przededniu wizyty, prezydent Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano widzi cechę łączącą Papieża Bergoglia i Papieża Roncallego. Odpowiadając na zaproszenie czasopisma «San Francesco», prezydent napisał m.in., że «obaj Papieża w szczególny sposób czuli potrzebę dawania  świadectwa przed światem o drodze braterstwa i pokoju w momentach, które różnią się, lecz łączy je wielka potrzeba porozumienia między ludźmi, między krajami, między religiami, a inspiruje ich  święty, który był wielkim wierzącym i wielkim Włochem».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI