Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wśród poszkodowanych przez trzęsienie ziemi, by przekazać im wyrazy solidarności Kościoła

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» Papież mówi o wizycie, z którą uda się we wtorek do Emilii ·

Wizyta, z którą Papież uda się we wtorek 26 czerwca do tej części regionu Emilia, gdzie doszło do trzęsienia ziemi, ma być «znakiem solidarności całego Kościoła» z poszkodowaną ludnością. Podkreślił to Benedykt XVI po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» w niedzielę 24 czerwca na placu św. Piotra. Przypominając, że właśnie w niedzielę był obchodzony we Włoszech Dzień wspierania działalności charytatywnej Papieża, podziękował wspólnotom parafialnym, rodzinom i wiernym za «stałe i wielkoduszne wsparcie», udzielane «licznym braciom przeżywającym trudności».

Przedtem Papież mówił o św. Janie Chrzcicielu – obchodzona była uroczystość jego narodzin – ukazując jego misję «poprzednika Jezusa» i podkreślając, że «cztery Ewangelie poświęcają dużo miejsca» tej postaci «proroka, który kończy Stary Testament i rozpoczyna Nowy, wskazując, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Pomazańcem Pana».

To powołanie ukazał w zarysie już ojciec Jana Zachariasz – mąż Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny – mówiąc o swoim synu jako o «proroku Najwyższego», którego przeznaczeniem było «iść przed Panem, torując Mu drogi, by dać ludowi poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów».

Wszystko to – przypomniał Papież - «sprawdziło się trzydzieści lat później, kiedy Jan zaczął chrzcić w rzece Jordan, wzywając ludzi, by poprzez ten gest pokuty przygotowywali się do bliskiego przyjścia Mesjasza, które Bóg mu objawił na pustyni Judejskiej». Właśnie dlatego «został nazwany 'Chrzcicielem', czyli 'udzielającym chrztu'». Kiedy pewnego dnia przyszedł Jezus, by dać się ochrzcić – mówił Papież - «Jan najpierw odmówił, a potem się zgodził, i zobaczył, że Duch Święty spoczął nad Jezusem, a głos Ojca Niebieskiego nazwał Go swoim Synem». Jednakże misja Chrzciciela nie była jeszcze wypełniona: «wkrótce przyszło mu poprzedzić Jezusa także w okrutnej śmierci: Janowi obcięto głowę w więzieniu króla Heroda i tym samym złożył pełne świadectwo Barankowi Bożemu, którego pierwszy rozpoznał i wskazał publicznie».

Na zakończenie Benedykt XVI zwrócił się z prośbą do Najświętszej Maryi Panny – która «pomagała Elżbiecie, swojej starszej krewnej, by mogła donosić ciążę i urodzić Jana» - by pomagała «wszystkim naśladować Jezusa, Chrystusa, Syna Bożego, którego Chrzciciel głosił z wielką pokorą i prorocką żarliwością».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI