Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Współwinne milczenie

· ​Na zakończenie Drogi Krzyżowej w Koloseum Papież modli się w intencji chrześcijan prześladowanych na obojętnych oczach świata i przypomina, że krzyż jest drogą do zmartwychwstania i prowadzi do Paschy ·

Wielki Piątek pod znakiem modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na świecie. Najpierw w Bazylice Watykańskiej, gdzie Papież po południu przewodniczył nabożeństwu Męki Pańskiej, a następnie w sugestywnej scenerii Koloseum, gdzie wieczorem została odprawiona tradycyjna Droga Krzyżowa, zanoszne były błagania w intencji wszystkich wierzących padających ofiarą przemocy w różnych częściach świata.

„W Tobie, Boża miłości, widzimy również dziś naszych braci prześladowanych, ścinanych i krzyżowanych za wiarę w Ciebie, na naszych oczach, a często przy naszym współwinnym milczeniu”, mówił surowym głosem Franciszek z tarasu wzgórza Palatynu w jednym z najwymowniejszych fragmentów modlitwy, wypowiedzianej na zakończenie nabożeństwa. Inwokacja ta – występująca również w jednej z medytacji, przygotowanych w tym roku przez bpa Ranata Cortiego – miała wymowę napiętnowania „naszych codziennych zdrad” i „naszych powszechnych niewierności”; „brutalności naszych grzechów”, „okrucieństwa naszego serca i naszych uczynków”. Ta modlitwa stała się zarazem prośbą o pomoc dla „wszystkich opuszczonych przez rodzinę, przez społeczeństwo, z powodu braku zainteresowania i solidarności”, i dla „naszych braci opuszczonych przy drogach, oszpeconych przez nasze zaniedbanie i naszą obojętność”.

Jednak wszystkie krzyże, które reprezentują ogromne cierpienia ludzkości, Papież wskazał jako „drogę do zmartwychwstania. Bowiem – wyjaśnił – „Wielki Piątek jest drogą do Paschy światła”. Stąd wezwanie, by „przemienić nasze nawrócenie słowne w nawrócenie życiem i uczynkami”. W istocie, skomentował, „ciężar krzyża uwalnia nas od wszystkich naszych jarzm”, od „naszego buntu i nieposłuszeństwa”.

Takie jest zatem przesłanie nadziei zawierające się w Passze, które pozwala wierzącemu błagać Jezusa ukrzyżowanego, aby umocnił „w nas wiarę – ażeby nie upadła w obliczu pokus”, aby ożywił w nas nadzieję – ażeby się nie zagubiła, podążając za ułudami świata”, aby strzegł „w nas miłości –ażeby nie uległa zwiedzeniu przez korupcję i ducha świata”.

Modlitwa za ofiary „nowych i przerażających form okrucieństwa i barbarzyństwa”, wymierzonych w wierzących, rozbrzmiewała także podczas liturgii Męki Pańskiej, celebrowanej w Bazylice św. Piotra po południu. W obecności Papieża Franciszka kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa wspomniał o okrucieństwie masakry dokonanej w kampusie uniwersyteckim w Kenii i napiętnował „niepokojącą obojętność instytucji światowych oraz opinii publicznej” w obliczu eskalacji okrucieństwa, które przejmuje „grozą” i wyzwa chrześcijan do odważnych decyzji pojednania i przebaczenia.   

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI