Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wspólna odpowiedzialność

· Wizyta prezydenta Republiki Włoskiej Sergia Mattarelli u Papieża Franciszka ·

Wizyta oficjalna prezydenta Republiki Włoskiej Sergia Mattarelli u Papieża Franciszka, którą złożył w sobotę rano, 18 kwietnia, trwała ok. trzech godzin. Prezydent państwa włoskiego, wybrany przed dwoma miesiącami, spotkał się także z kard. Pietrem Parolinem, Sekretarzem Stanu.

W serdecznych rozmowach zostało wyrażone zadowolenie z dobrych stosunków istniejących między Stolicą Apostolską a Włochami, do których umocnienia przyczyniło się także podpisanie niedawno konwencji w kwestiach fiskalnych. Podejmowane były tematy dotyczące włoskiej sytuacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny, wychowania, pracy i migracji. Doceniono także współpracę Kościoła katolickiego w zaradzaniu sytuacjom ubóstwa, cechującego niektóre sfery społeczeństwa. Nie omieszkano poświęcić uwagi, w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej, niepokojącemu szerzeniu się przemocy, która nadal naznacza strefę wschodnią Morza Śródziemnego i północnoafrykańską. Obydwie strony potwierdziły wolę kontynuowania konkretnej współpracy dwustronnej oraz w ramach wspólnoty międzynarodowej, zwłaszcza w zaakresie promocji i ochrony wolności religijnej i godności osoby ludzkiej.

Papież Franciszek w przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania, w obecności osób towarzyszących prezydentowi, przypomniał o „wspólnej odpowiedzialności za konkretną istotę ludzką oraz za potrzeby duchowe i materialne wspólnoty, której wszyscy mamy za zadanie służyć z pokorą i oddaniem”. Wśród zagadnień, do których nawiązał Papież, była rodzina, „nieodzowna ostoja solidarności i szkoła wartości”; „brak pracy”, który „dla młodych ludzi staje się bolesnym krzykiem”; konieczność ochrony środowiska; oraz „migranci, którzy proszą o przyjęcie, ryzykując życie. Jest oczywiste, że rozmiary tego zjawiska – powiedział – wymagają o wiele szerszego zaangażowania”.

Prezydent Mattarella ze swej strony podkreślił „prawdziwie szczególną relację, istniejącą między Stolicą Apostolską a Włochami”. Są to stosunki, „których korzenie tkwią w jej historycznej specyfice, a nie tylko sąsiedztwie terytorialnym”, i „rozwijają się dzięki relacjom nacechowanym szacunkiem, a umacniają się „również dzięki – zakończył – magisterium papieskiemu, ukierunkowanemu na rzeczywistość uniwersalną, które jednak bezpośrednio dotyczy realiów społecznych, gospodarczych i politycznych Włoch”.

Link do przemówienia Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI