Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wspólna odpowiedź na dzisiejsze pragnienie duchowości

· Podczas audiencji generalnej Benedykt XVI mówi o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan ·

«Jak możemy dawać przekonujące świadectwo, jeśli jesteśmy podzieleni?» Dziś rano, w środę 18 stycznia, Papież rozpoczął w optyce nowej ewangelizacji Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas którego - od dziś do środy 25 stycznia – we wszystkich kościołach będą trwały modlitwy o dar osiągnięcia pełnej jedności. Jest to wielkie wyzwanie dla nowej ewangelizacji, powiedział Papież, ponieważ będzie ona «bardziej owocna, jeśli wszyscy chrześcijanie będą razem głosili prawdę Ewangelii Jezusa Chrystusa i dawali wspólną odpowiedź na pragnienie duchowości, odczuwane w dzisiejszych czasach». Benedykt XVI wykorzystał zbieg okoliczności, dzięki któremu początek Tygodnia przypadł w dniu, w którym odbywa się audiencja generalna, by przypomnieć dzieje tej tradycji, zapoczątkowanej w 1908 r. z inicjatywy Paula Wattsona, założyciela wspólnoty anglikańskiej, która później przyłączyła się do Kościoła katolickiego. W następnych latach inicjatywa ta otrzymała błogosławieństwo św. Piusa X, a także została «poparta» i «umocniona» przez Benedykta XV w Breve Romanorum Pontificum, opublikowanym 25 lutego 1916 r.

Obchody, które wzbogaciły się w miarę upływu lat, dziś organizowane są dzięki współpracy zespołu mieszanego, złożonego z przedstawicieli Kościoła katolickiego i «grupy ekumenicznej – jak wyjaśnił Papież – pochodzącej z określonego regionu świata», opracowującego pomoce i materiały do wykorzystania w modlitwie. W tym roku grupa ta pochodzi z Polski. Okoliczność ta, podkreślił Papież, sprzyja refleksji nad tym, «jak silne jest wsparcie wiary chrześcijańskiej pośród prób i zawieruchy», składających się na historię Polski, kraju, który po okresie demokratycznego współżycia w wolności religijnej, na przestrzeni ostatnich wieków «doświadczył najazdów i klęsk, ale też nieustannie walczył z uciskiem i pragnął wolności», zwycięstwa przeplatały się z porażkami, aż po odkrycie ostatecznego zwycięstwa w miłości Chrystusa. Do tego nawiązuje wybór tematu tegorocznego Tygodnia: «Wszyscy będziemy odmienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa, naszego Pana» (por. 1 Kor 15, 51-58).

Benedykt XVI omówił następnie w paru słowach obecny stan działalności na rzecz jedności wszystkich chrześcijan. Aby osiągnąć ten cel, powiedział, trzeba się modlić przede wszystkim o wewnętrzne nawrócenie «zarówno wspólnotowe, jak indywidualne». Nie chodzi zatem o formalne oznaki serdeczności i gotowości do współpracy. Przeciwnie, jest absolutnie konieczne «umocnienie naszej wiary w Boga», tego Boga, który «stał się jednym z nas», i dostrzeganie «wszystkich elementów jedności, które Bóg dla nas zachował».

Te dwie uwagi były punktem wyjścia rozważań Papieża nad charakterem Bożego daru, jakim jest jedność chrześcijan. Nie jest to zatem dodatek, ale centrum dzieła Chrystusa. Dlatego jest ona integralną częścią odpowiedzialności każdego ochrzczonego, powołanego do życia we wspólnocie i wspólnego zabiegania o «zwycięstwo, w Chrystusie, nad wszystkim, co jest grzechem, złem, niesprawiedliwością, znieważaniem godności człowieka».

Z pewnością, jak z realizmem uznał Benedykt XVI, droga do pokonania jest jeszcze długa; podziały między chrześcijanami pozostają, chociaż «jeśli chodzi o podstawowe prawdy wiary, to o wiele więcej nas łączy, niż dzieli». Właśnie ze względu na to potrzebna jest wzmożona modlitwa. Zwłaszcza w perspektywie nowej ewangelizacji, która będzie mogła być «bardziej owocna», jeśli wszyscy będą głosili razem Ewangelię.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI